„Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć fizjoterapeutycznych z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań WOKRO”

Order Newsletter: 401619 Position: (oferta nr 3739959)

Client
ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W GOŁDAPI
State
warmińsko-mazurskie
Address
19-500 Gołdap, ul. Wojska Polskiego 18
Phone
876151160
Fax
876154933
www
https://zpewgoldap.bip.gov.pl/
E-Mail
zpewgoldap@gmail.com
Created
2023-09-18

ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W GOŁDAPI

Section I - The contracting

I.1) Name and address: ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W GOŁDAPI ul. Wojska Polskiego 18 19-500 Gołdap warmińsko-mazurskie tel. 876151160 fax. 876154933 REGON 281523480 https://zpewgoldap.bip.gov.pl/

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć fizjoterapeutycznych z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań WOKRO”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” w celu realizacji zadań, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) - przez TERAPEUTĘ:rehabilitant / fizjoterapeuta – 1 osoba, do 190godzin, w terminie od podpisania umowy, nie później niż do 17 grudnia 2023Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” w celu realizacji zadań, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) - przez TERAPEUTĘ:rehabilitant / fizjoterapeuta – 1 osoba, do 57 godzin, w terminie od podpisania umowy, nie później niż do 17 grudnia 2023 r

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 85142100-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-09-26