Poprawa efektywności energetycznej Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie SPZOZ w celu obniżenia kosztów energii – dostawa instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem.

Order Newsletter: 401625 Position: (oferta nr 3739956)

Client
KOLEJOWY SZPITAL UZDROWISKOWY W NAŁĘCZOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
State
lubelskie
Address
24-140 Nałęczów, ul. M Górskiego 6
E-Mail
kolejowyszpitalnaleczow@wp.pl
Created
2023-09-18

KOLEJOWY SZPITAL UZDROWISKOWY W NAŁĘCZOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Section I - The contracting

I.1) Name and address: KOLEJOWY SZPITAL UZDROWISKOWY W NAŁĘCZOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. M Górskiego 6 24-140 Nałęczów lubelskie REGON 431217562

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Poprawa efektywności energetycznej Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie SPZOZ w celu obniżenia kosztów energii – dostawa instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kWp (moc w zakresie min. 49,5 kWp i max. 50kWp) wraz z uruchomieniem instalacji.2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia, określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 SWZ.3. Zakres prac winien obejmować wszystkie prace instalacyjne, a w szczególności: a) dostawa kompletów urządzeń i konstrukcji do wykonania instalacji fotowoltaicznych, fabrycznie nowych nie starszych niż z 2022 r., zgodnych z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. b) montaż instalacji fotowoltaicznych obejmujący: • montaż systemowej konstrukcji nośnej do instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków, • montaż paneli fotowoltaicznych, • montaż falowników, • montaż środków dodatkowej ochrony od porażeń, ochrony przepięciowej, ochrony przeciążeniowej, ochrony zwarciowej c) przyłączenie instalacji fotowoltaicznych do systemów energetycznych wraz z: • wykonaniem prób instalacji oraz sprawdzeniem prawidłowego działania aparatury • uruchomieniem układu i regulacją i konfiguracją wszystkich falowników, d) wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych wymaganych odpowiednimi przepisami, e) wykonanie dokumentacji powykonawczych dla systemów fotowoltaicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przekazanie instrukcji obsługi i użytkowania instalacji fotowoltaicznych określającej zasady obsługi urządzeń i instalacji, f) wykonanie niezbędnej dokumentacji do zgłoszenia przyłączenia dla niezależnych instalacji do sieci elektroenergetycznej, g) zgłoszenie instalacji do przyłączenia do sieci u lokalnego OSD, h) szkolenie wyznaczonych pracowników do obsługi instalacji fotowoltaicznych. i) Wszystkie osoby wykonujące zamówienie muszą posiadać uprawnienia SEP (elektryczne).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09331200-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-09-26