Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Piskiego

Order Newsletter: 401526 Position: (oferta nr 3739952)

Client
POWIAT PISKI
State
warmińsko-mazurskie
Address
12-200 Pisz, ul. Warszawska 1
Phone
874254700
Fax
874254701
www
www.bip.powiat.pisz.pl
E-Mail
sekretariat@powiat.pisz.pl
Created
2023-09-18

POWIAT PISKI

Section I - The contracting

I.1) Name and address: POWIAT PISKI ul. Warszawska 1 12-200 Pisz warmińsko-mazurskie tel. 874254700 fax. 874254701 REGON 790671509 www.bip.powiat.pisz.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Piskiego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,Ubezpieczenia jednostek pływających,Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu, dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych).Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane indywidualnie dla każdego ubezpieczonego podmiotu na okresy:od 06.12.2023 r. do 05.12.2024 r. od 06.12.2024 r. do 05.12.2025 r.Polisy dla ubezpieczeń wspólnych np. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, gdzie są wspólne limity odpowiedzialności, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wystawione zostaną po jednej polisie z każdego rodzaju ubezpieczenia obejmując ochroną wszystkie podmioty podlegające wspólnemu ubezpieczeniu na okresy:od 06.12.2023 r. do 05.12.2024 r. od 06.12.2024 r. do 05.12.2025 r.Szczegółowe informacje w załączniku nr 5 i 6 do SWZ.Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,Ubezpieczenia autocasco,Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,Ubezpieczenia AssistanceUbezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu, dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych).Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na dwa okresy roczne określone indywidualnie dla każdego pojazdu i wskazane w załącznikach zawierających wykazy pojazdów. Ubezpieczenia pojazdów nabywanych w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia będą zawierane na okresy roczne zgodnie z wnioskiem Zamawiającego. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy, to jest 05.12.2025 r.Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 04.12.2026 r.Szczegółowe informacje w załączniku nr 5 i 6 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-09-28