Przebudowa drogi gminnej Szczecyn – Baraki Stare

Order Newsletter: 401546 Position: (oferta nr 3739944)

Client
GMINA GOŚCIERADÓW
State
lubelskie
Address
23-275 Gościeradów Ukazowy, Gościeradów Ukazowy 61
Phone
158381105
Fax
158381140
www
https://bip.goscieradow.pl/
E-Mail
poczta@goscieradow.pl
Created
2023-09-18

GMINA GOŚCIERADÓW

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA GOŚCIERADÓW Gościeradów Ukazowy 61 23-275 Gościeradów Ukazowy lubelskie tel. 158381105 fax. 158381140 REGON 830409643 https://bip.goscieradow.pl/

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi gminnej Szczecyn – Baraki Stare

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przebudowa drogi gminnej nr 108575L Szczecyn - Baraki Stare od km 2+670,00 do km 3+050,00 w miejscowości Szczecyn, gmina GościeradówW zakres zadania inwestycyjnego wchodzą m.in.: 1) Wykonanie koryta dla nawierzchni drogi i poboczy – 660,00 m3,2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie – 1 900,00 m2,3) Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. warstwy 15,00 cm – 2 090,00 m2,4) Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. warstwy 8,00 cm – 2 090,00 m2,5) Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70, gr. warstwy 4,00 cm – 1 995,00 m2,6) Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowych – 1 995,00 m2,7) Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 1 995,00 m2,8) Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, gr. warstwy 3,00 cm – 1 900,00 m2,9) Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. warstwy 10,00 cm – 570,00 m2.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information