Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Jeże - Wincenta” - II postępowanie

Order Newsletter: 401553 Position: (oferta nr 3739942)

Client
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
State
warmińsko-mazurskie
Address
10-083 Olsztyn, Al. Warszawska 89 89
Phone
(89) 52128 01
Fax
(89) 527 35 36, 5272307
www
www.olsztyn.gddkia.gov.pl
E-Mail
ibujak@gddkia.gov.pl
Created
2023-09-18

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie Al. Warszawska 89 89 10-083 Olsztyn warmińsko-mazurskie tel. (89) 52128 01 fax. (89) 527 35 36, 5272307 REGON 01751157500179 www.olsztyn.gddkia.gov.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Jeże - Wincenta” - II postępowanie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Jeże - Wincenta”.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information