Wykonanie modernizacji sieci, dostawy sprzętu informatycznego i podpisów kwalifikowanych oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Order Newsletter: 401556 Position: (oferta nr 3739939)

Client
Gmina Poddębice
State
łódzkie
Address
99-200 Poddębice, Łódzka 17
Phone
436782580
Fax
43678 39 95
E-Mail
gmina@poddebice.pl
Created
2023-09-18

Gmina Poddębice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Poddębice Łódzka 17 99-200 Poddębice łódzkie tel. 436782580 fax. 43678 39 95 REGON 730934387

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie modernizacji sieci, dostawy sprzętu informatycznego i podpisów kwalifikowanych oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Część I zamówienia: „Modernizacja sieci LAN w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”Modernizacja sieci LAN w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach umowy o powierzeniu grantu nr 5140/3/2022 - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00.”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 10 do SWZ dla I części zamówienia.Część II zamówienia: „Modernizacja sieci LAN w Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.Modernizacja sieci LAN w Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach umowy o powierzeniu grantu nr 5140/3/2022 - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00.”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 10 do SWZ dla II części zamówienia.Część III zamówienia: „Modernizacja sieci LAN w szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.Modernizacja sieci LAN w szkole Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach umowy o powierzeniu grantu nr 5140/3/2022 - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00.”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 10 do SWZ dla III części zamówienia.Część IV zamówienia: „Modernizacja sieci LAN w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”Modernizacja sieci LAN w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach umowy o powierzeniu grantu nr 5140/3/2022 - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00.”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 10 do SWZ dla IV części zamówienia.Część V zamówienia: „Modernizacja sieci LAN w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”Modernizacja sieci LAN w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poddębicach w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach umowy o powierzeniu grantu nr 5140/3/2022 - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00.”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 10 do SWZ dla V części zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information