Druk wydawnictw

Order Newsletter: 401577 Position: (oferta nr 3739929)

Client
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
State
mazowieckie
Address
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
Phone
22 623 3798
www
www.ciop.pl
E-Mail
irszc@ciop.pl
Created
2023-09-18

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16 00-701 Warszawa mazowieckie tel. 22 623 3798 REGON 000018046 www.ciop.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Druk wydawnictw

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Druk i oprawa 12 (dwunastu) zeszytów miesięcznika Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka nr 1–12 / 2024 (ISSN 0137-7043)Druk i oprawa 4 (czterech) zeszytów kwartalnika Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy nr 1–4 / 2024 (ISSN 1231-868X)Druk i oprawa wydawnictw zwartych, materiałów informacyjnychi promocyjnychPrzygotowanie do druku, druk i oprawa 5 tomów materiału edukacyjnego z serii „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79800000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-09-27