„Przebudowa budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej przy ul.Królewieckiej 35 w Braniewie – dostosowanie budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych”-postępowanie Nr 3

Order Newsletter: 401433 Position: (oferta nr 3739916)

Client
POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANIEWIE
State
warmińsko-mazurskie
Address
14-500 Braniewo, ul. Królewiecka 35
Phone
556442492
www
http://bip.powiat-braniewo.pl//artykul/52/20/powiatowy-dom-pomocy-spolecznej-w-braniewie
E-Mail
sekretariat@pdpsbraniewo.pl
Created
2023-09-18

POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANIEWIE

Section I - The contracting

I.1) Name and address: POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRANIEWIE ul. Królewiecka 35 14-500 Braniewo warmińsko-mazurskie tel. 556442492 REGON 000987325 http://bip.powiat-braniewo.pl//artykul/52/20/powiatowy-dom-pomocy-spolecznej-w-braniewie

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Przebudowa budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej przy ul.Królewieckiej 35 w Braniewie – dostosowanie budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych”-postępowanie Nr 3

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedsięwzięcie obejmuje:- wykonanie instalacji oddymiana klatki schodowej K1 - wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej K2- wydzielenie drzwiami i ściankami przeszklonymi o klasie odporności ogniowej ścianki REI 60, drzwi EI 30- wymiana stolarki okiennej, na stolarkę o odporności ogniowej- demontaż, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej- wykonanie okładzin kotwionych zapewniających klasę odporności ogniowej REI 60- wykonanie ściany o odporności ogniowej EI 60- wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na klatkach schodowych K1 i K2- roboty wykończeniowe po przeprowadzonych pracach.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: zgodnie z SWZ

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-02