Dostawa narzędzi urologicznych

Order Newsletter: 253874 Position: (oferta nr 3702366)

Client
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
State
dolnośląskie
Address
54-049 Wrocław, Gen. A. E. Fieldorfa 2
Phone
71 306 44 19
Fax
71 306 48 67
Created
2023-06-10

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej Gen. A. E. Fieldorfa 2 54-049 Wrocław dolnośląskie tel. 71 306 44 19 fax. 71 306 48 67 REGON 006320384

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa narzędzi urologicznych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi urologicznych wg „Formularza cenowego” stanowiącego integralną część niniejszego zaproszenia, który stanowić będą załączniki do umowy. Miejsce wykonywania ww. dostawy – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wynegocjowana umowa. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 2 miesiące.CZ. 2 UZASADNIENIA TRYBU:Szpital zawarł stosowne umowy po przetargowe na narzędzia urologiczne firmy RZ w 2021 i 2022r (umowa nr 03/401/EM/21 z dnia 29 lipca 2021r; umowa nr 10/EM/22 z dnia 19 września 2022r). Gwarancja na zakupiony asortyment ustalona została w postanowieniach umowy po przetargowej na 36 miesiące w przypadku umowy nr 03/401/EM/2021 oraz 12 miesięcy w przypadku umowy nr 10/EM/2022. Zakup nowych zestawów od innych dostawców skutkował by nieuzasadnionym pod względem ekonomicznym wydatkowaniem dodatkowych środków finansowych na zabezpieczenie podstawowych procedur medycznych z zakresu urologii i onkologii.Główną okolicznością jest brak powszechnej dostępności do specjalistycznych procedur medycznych z zakresu urologii w tym onkologicznej w regionie Dolnego Śląska i gwałtowny wzrost liczby nowych pacjentów kierowanych do Szpitala, spowodowany koniecznością pilnego ich przejęcia z niefunkcjonującego Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy – nastąpiło nagłe zawieszenie jego działalności, co jednoznacznie wpływa na zwiększenie wykonywania procedur z zakresu urologii w tym onkologicznej na co Szpital nie był przygotowany. Brak odpowiedniej ilości i rodzaju narzędzi urologicznych oraz znaczący wzrost liczby przyjmowanych do Szpitala pacjentów utrudnia ich należną diagnostykę oraz wydłuża znacząco czas oczekiwania na kompleksowe zaopatrzenie pacjentów w stanach nagłych, często zagrażających życiu (praca Szpitala w systemie ostro dyżurowym). Na posiadanych Oddziałach Urologii i Onkologii Urologicznej istnieje konieczność bezzwłocznego wykonywania badań pacjentom i jest konieczna kompleksowa diagnostyka pacjentów zgodnie z zawartymi umowami i kontraktami z podmiotami zewnętrznymi.Szpital jak podmiot, który realizuje kontrakt z NFZ musi: przestrzegać warunków wynikających z zawartych umów, przestrzegać wymogu kolejki oczekujących w ramach zapisów na planowane badania, przestrzegać planowanych terminów badań dla pacjentów onkologicznych będących w trakcie terapii – leczenia, organizować tak leczenie, aby każdy pacjent miał nieograniczony dostęp do świadczeń zdrowotnych zarówno dla pacjentów hospitalizowanych jaki i również dla pacjentów przyjmowanych w trybie pilnym (m.in. CITO, po wypadkach). Szpitalny Oddział Ratunkowy zaopatruje około 150 pacjentów na dobę a posiadanie szeregu oddziałów zabiegowych niejako wymusza konieczność pilnej diagnostyki. Ponadto Szpital obligują i determinują: przestrzeganie instrukcji instrukcji obsługi posiadanego sprzętu, niemożliwość zastosowania części składowych innych producentów, aby urządzenie nie utraciło statutu urządzenia medycznego i gwarancji wysokie koszty transportu pacjenta do innej jednostki (karetka transportowa lub też karetka typu R) oraz angażowanie w te transporty dodatkowego personelu medycznego w tym niejednokrotnie lekarza, wydłużenie czasu uzyskania diagnozy, co wpływa niekorzystnie na stan zdrowa pacjenta.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33162200-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information