Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Annowo

Order Newsletter: 253873 Position: (oferta nr 3702365)

Client
Gmina Lubraniec
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-890 Lubraniec, Brzeska 49
E-Mail
zp@lubraniec.pl
Created
2023-06-10

Gmina Lubraniec

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Lubraniec Brzeska 49 87-890 Lubraniec kujawsko-pomorskie REGON 910866896

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Annowo

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 190610C Annowo od km 0+000 do km 0+505 dł. 505 m- poszerzenie istniejącej nawierzchni- ułożenie warstwy wiążącej AC11W 50/70 gr. 4 cm- wykonanie utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego- wykonanie zjazdów indywidualnych- wykonanie oznakowania drogi- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. Na dzień odbioru wymagane jest potwierdzenie jej złożenia przez właściwy ośrodekgeodezyjny,- włączenie do drogi powiatowej 2813C Osięciny – Redecz Wielki

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-06-26