Postępowanie na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku WSSE w Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3".

Order Newsletter: 253872 Position: (oferta nr 3702363)

Client
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
State
warmińsko-mazurskie
Address
10-251 Olsztyn, Żołnierska
Phone
895248358
www
wsse.logintrade.net
E-Mail
przetargi.wsse.olsztyn@wp.pl
Created
2023-06-10

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Żołnierska 10-251 Olsztyn warmińsko-mazurskie tel. 895248358 REGON 000291807 wsse.logintrade.net

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Postępowanie na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku WSSE w Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3".

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia Nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu nadbudowy i przebudowy budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3. Przebudową mają być objęte pomieszczenia istniejącego laboratorium diagnostycznego usytuowanego na XI piętrze budynku. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię istniejącego laboratorium Inwestor podjął decyzję o nadbudowie o jedną kondygnację niższej części budynku WSSE , dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie powierzchni użytkowej laboratorium o ok. 50 %.Zamówienie będzie realizowane na podstawie PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO (zwany dalej również PFU) p.n.: Nadbudowa i przebudowa budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w celu utworzenia laboratorium klasy BSL 3Zamawiający oświadcza, że posiada prawo użytkowania nieruchomości będącej przedmiotem zamówienia. Identyfikator działki na której planowana jest inwestycja: 286201_1.0075.34/4Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu pn.: „Wsparcie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez dostosowanie pomieszczeń laboratorium do standardów BSL3”POIS.11.03.00-00-0189/22W sytuacji, gdy Zamawiającemu nie zostaną przyznane środki publiczne na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostanie unieważnione na podstawie art. 257 ustawy z dnia11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71520000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information