Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej infrastruktury do parkowania i ładowania autobusów elektrycznych

Order Newsletter: 253861 Position: (oferta nr 3702358)

Client
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.
State
podlaskie
Address
16-400 Suwałki, Sejneńska, 82
www
www.pgk.suwalki.pl
E-Mail
sekretariat@pgk.suwalki.pl
Created
2023-06-09

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. Sejneńska, 82 16-400 Suwałki podlaskie REGON 000151868 www.pgk.suwalki.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej infrastruktury do parkowania i ładowania autobusów elektrycznych

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wiaty garażowo-energetycznej dla autobusów z napędem elektrycznym. Projektowana wiata garażowo-energetyczna pomieścić musi 19 autobusów w tym dwa 18 metrowe.a. Konstrukcja wiaty garażowo-energetycznej, stalowa obudowana ścianami osłonowymi o wysokości 7 m przystosowanymi do montażu na nich paneli fotowoltaicznych. Wewnątrz budowli należy zaprojektować zespół boksów odizolowanych od siebie ognioodpornym stropem i ścianami działowymi. Każdy z boksów umożliwiać może postój tylko jednego autobusu.b. Budowla wyposażona musi być w:a) Instalację grzewczą umożliwiającą utrzymanie w każdym z boksów wiata garażowo-energetycznej temperatury nie niższej niż 1 st. Cb) instalację elektryczną – oświetleniową i gniazd wtykowych c) naścienne ładowarki do autobusów elektrycznych po jednej w każdym boksied) wymagane przepisami i wiedzą techniczną systemy gaśnicze, wentylacyjne i powstrzymania rozprzestrzeniania ognia powstałego w wyniku zapłonu akumulatorów trakcyjnych pojazdów z napędem elektrycznym. e) instalacje teletechniczne w szczególności: p.poż, s.w. i n., telewizji przemysłowej i sieci teleinformatyczne2) Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej farmy fotowoltaicznej o mocy od 997 do 999,99 kW. Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa objęła następujące elementy:a. Montaż na ścianach i dachu wiaty garażowo-energetycznej, dachach innych wskazanych przez Zamawiającego budynków znajdujących się w jego sąsiedztwie i na gruncie, paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą produkcję energii elektrycznej.b. Wykonanie magazynu energii o pojemności 3 MWhc. Wykonanie opomiarowania farmy fotowoltaicznej w sposób umożliwiający ciągły monitoring energii wytworzonej, zmagazynowanej, zużytej na własne potrzeby i odprowadzonej do sieci PGE.d. Dostosowanie i przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i NN (napowietrznych i podziemnych) włącznie z ewentualną budową stacji transformatorowej celem przyłączenia farmy fotowoltaicznej do instalacji Zamawiającego i sieci dystrybucyjnej PGE.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71220000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-06-26