Zakup używanej ładowarki teleskopowej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

Order Newsletter: 253866 Position: (oferta nr 3702355)

Client
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W TUCHOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
State
kujawsko-pomorskie
Address
89-500 Tuchola, ul. Świecka 68
www
www.pk.tuchola.pl
E-Mail
pk@pk.tuchola.pl
Created
2023-06-09

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W TUCHOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Section I - The contracting

I.1) Name and address: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W TUCHOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Świecka 68 89-500 Tuchola kujawsko-pomorskie REGON 870257484 www.pk.tuchola.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup używanej ładowarki teleskopowej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego używanej ładowarki teleskopowej o parametrach techniczno – użytkowych podanych w załączniku Nr 1a Opis Przedmiotu Zamówienia do niniejszej SWZ.Ładowarka teleskopowa używana, jednak nie starsza niż rok produkcji 2021 r. o przebiegu nie większym niż 700 motogodzin.Wymagania wykonania zamówienia.1) Wykonawca potwierdzi odpowiednimi dokumentami, że oferowana maszyna jest jego własnością ( umowa zakupu lub faktura zakupu ) i ma do niej prawo sprzedaży Zamawiającemu. 2) Wykonawca dostarczy maszynę do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własne ryzyko.3) Wykonawca w dniu dostawy maszyny do siedziby Zamawiającego na plac wykona praktyczne przeszkolenie wyznaczonych pracowników w zakresie obsługi, konserwacji i eksploatacji maszyny.4) Ładowarka musi posiadać gwarancję na okres co najmniej 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia i podpisania protokołu odbioru bez uwag i bez limitu godzin.5) Na dostarczoną ładowarkę wykonawca udzieli rękojmi za wady maszyny na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia i podpisania protokołu odbioru bez uwag przez Zamawiającego i bez limitu godzin.6) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ładowarki teleskopowej. 7) Czas reakcji serwisowej w przypadku awarii ładowarki teleskopowej musi wynosić maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia w dni robocze, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia.8) Wykonawca zapewni punkt serwisowy na terenie Polski w odległości do 150 - 200 km od Tucholi z autoryzowanym mobilnym serwisem umożliwiającym realizację przeglądów i napraw w siedzibie zamawiającego.9) Oferowana maszyna musi posiadać certyfikat zgodności z CE w języku polskim oraz deklarację zgodności WE w języku polskim ( tłumaczenie ) o zgodności z Dyrektywą MD 2006/42/WE.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34144710-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information