Ochrona osób i mienia w budynkach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu wraz z obsługą systemów monitoringu, ochroną podczas imprez plenerowych i transportem zbiorów”

Order Newsletter: 253835 Position: (oferta nr 3702341)

Client
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
State
wielkopolskie
Address
62-800 Kalisz, Kościuszki 12
E-Mail
biuro@muzeumwkaliszu.pl
Created
2023-06-09

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu Kościuszki 12 62-800 Kalisz wielkopolskie REGON 000639512

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ochrona osób i mienia w budynkach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu wraz z obsługą systemów monitoringu, ochroną podczas imprez plenerowych i transportem zbiorów”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest całodobowa usługa ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego w niżej wymienionych obiektach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w drugiej połowie 2023 r. w następującym zakresie:a) Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Russów 49, 62-817 Żelazków- ochrona fizyczna całodobowa (średniomiesięczny czas pracy około 736 h),- obsługa Systemu Telewizji Przemysłowej, Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu,- obsługa w zakresie ochrony osób i mienia oraz zachowania porządku podczas imprez plenerowych,- monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych.b) Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu, ul. B. Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz- ochrona fizyczna całodobowa (średniomiesięczny czas pracy około 736 h).- obsługa Systemu Telewizji Przemysłowej, Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu,- obsługa w zakresie ochrony osób i mienia oraz zachowania porządku podczas imprez plenerowych,- monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych.c) Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz- ochrona fizyczna całodobowa (średniomiesięczny czas pracy około 736 h).- obsługa Systemu Telewizji Przemysłowej, Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu,- obsługa w zakresie ochrony osób i mienia oraz zachowania porządku podczas imprez,- monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych,- przyjmowanie i wydawanie kluczy od poszczególnych pomieszczeń budynku,- konwojowanie muzealiów w uzgodnionych terminach.d) Sporządzenie Planu Ochrony Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (ul. Kościuszki 12 w Kaliszu) oraz uzgodnienie tego planu z właściwymi służbami. Spprządzenie planu w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.Zadania pracowników ochrony opisano szczegółowo w załaczniku nr 10 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79710000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-06-19