Dostawa materiałów wodociągowych – modernizacja sieci wodociągowej Gminy Lubrza

Order Newsletter: 253826 Position: (oferta nr 3702326)

Client
Gmina Lubrza
State
opolskie
Address
48-231 Lubrza, Harcerska
www
bip.zgkim-lubrza.opole.pl
E-Mail
zgkim@lubrza.opole.pl
Created
2023-06-09

Gmina Lubrza

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Lubrza Harcerska 48-231 Lubrza opolskie REGON 530991090 bip.zgkim-lubrza.opole.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa materiałów wodociągowych – modernizacja sieci wodociągowej Gminy Lubrza

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wodociągowych w asortymencie:1) trójnik kołnierzowy T DN 150x50 (DN 50 odejście na odpowietrznik), PN 10 – szt. 12;2) zespół napowietrzający – odpowietrzający DN 50 do bezpośredniej zabudowy w ziemi 1055mm, PN 10 – kpl. 12;3) kręgi betonowe o śr. wew. 600mm, śr. zew. 800mm, wys. 500mm – szt. 50; 4) kręgi betonowe o śr. wew. 600mm, śr. zew. 800mm, wys. 500mm z dnem – szt. 12;5) pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 800mm – szt. 12;6) miękkouszczelniająca zasuwa klinowa żeliwna, równoprzelotowa DN 150, PN 10 Fig 002, F5, L-350 z obudową teleskopową – szt.14;7) skrzynia żeliwna do zasuw – szt. 14;8) króciec kołnierzowy FF DN 150 osiem otworów o długości L-400mm – szt. 52;9) łącznik kołnierzowy DN 150 do rur PE, PN 10 osiem otworów – szt. 52;10) rury z PE100 SDR17 160mm łączone metodą zgrzewania – m 5880;11) rury z PE100 SDR11 RC 160mm łączone metodą zgrzewania – m 108;12) kolanka doczołowe 160mm SDR17 45 stopni – szt. 40;13) kolanka doczołowe 160mm SDR17 90 stopni – szt. 12;14) kolanka doczołowe 160mm SDR17 30 stopni – szt. 20;

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 44162500-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information