Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie oraz zapewnienie patrolu interwencyjnego

Order Newsletter: 253759 Position: (oferta nr 3702312)

Client
Archiwum Główne Akt Dawnych
State
mazowieckie
Address
00-263 Warszawa, Długa
Phone
+48 22/831-54-91
E-Mail
sekretariat@agad.gov.pl
Created
2023-06-09

Archiwum Główne Akt Dawnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Archiwum Główne Akt Dawnych Długa 00-263 Warszawa mazowieckie tel. +48 22/831-54-91 REGON 000001011

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie oraz zapewnienie patrolu interwencyjnego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w zakresie ochrony osób i mienia w obiekcie zamawiającego ul Długa 7 w systemie całodobowym, dwuzmianowym (zmiany 12-godzinne), polegających na bezpośredniej ochronie fizycznej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach i urządzeniach alarmowych zamawiającego oraz ochronie doraźnej przez grupy interwencyjne (patrole interwencyjne).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79710000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-06-19