Dostawa i wdrożenie systemu ezd w Urzędzie Gminy Wągrowiec wraz z zakupem sprzętu IT

Order Newsletter: 253772 Position: (oferta nr 3702303)

Client
Gmina Wągrowiec
State
wielkopolskie
Address
62-100 Wągrowiec, Cysterska 22
Phone
672680800
Fax
672680803
E-Mail
wagrow@wokiss.pl
Created
2023-06-09

Gmina Wągrowiec

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wągrowiec Cysterska 22 62-100 Wągrowiec wielkopolskie tel. 672680800 fax. 672680803 REGON 570791336

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa i wdrożenie systemu ezd w Urzędzie Gminy Wągrowiec wraz z zakupem sprzętu IT

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Miejsce realizacji zamówienia dla Części I i II: Urząd Gminy Wągrowiecul. Cysterska 2262-100 WągrowiecMiasto WągrowiecPowiat WągrowieckiWojewództwo WielkopolskieZakres dostawCzęść I pn.: ,,Dostawa i wdrożenie systemu ezd w Urzędzie Gminy Wągrowiec”Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie ezd w Urzędzie Gminy Wągrowiec, w tym 2 szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania.Uwaga: Szczegółowy zakres zamówienia, który należy zrealizować określa specyfikacja, która jest załącznikiem do SWZ (Załącznik nr 7).Miejsce realizacji zamówienia dla Części I i II: Urząd Gminy Wągrowiecul. Cysterska 2262-100 WągrowiecMiasto WągrowiecPowiat WągrowieckiWojewództwo WielkopolskieCzęść II pn.: ,,Zakup sprzętu IT”Przedmiotem zamówienia jest dostawa:1) Serwera – 1 szt.;2) Macierzy – 1 szt.;3) Skanera – urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt.;4) Skanera – 1 szt.;5) Drukarki etykiet – 2 szt.;6) Czytników kodów kreskowych – 2 szt.Uwaga: Szczegółowy zakres zamówienia, który należy zrealizować określa specyfikacja, która jest załącznikiem do SWZ (Załącznik nr 7).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-06-19