Modernizacja boisk ORLIK w Kraszewie i Ojrzeniu.

Order Newsletter: 253784 Position: (oferta nr 3702294)

Client
GMINA OJRZEŃ
State
mazowieckie
Address
06-456 Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27
Phone
23 6718320
www
www.ojrzen.pl
E-Mail
przetargi@ojrzen.pl
Created
2023-06-09

GMINA OJRZEŃ

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA OJRZEŃ ul. Ciechanowska 27 06-456 Ojrzeń mazowieckie tel. 23 6718320 REGON 130378338 www.ojrzen.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja boisk ORLIK w Kraszewie i Ojrzeniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 5.1. Przedmiot zamówienia stanowią modernizacje kompleksów boisk ORLIK w Kraszewie i Ojrzeniu.Zadanie inwestycyjne o nazwie - "Modernizacja boisk "ORLIK" w Kraszewie i Ojrzeniu"zaplanowana jest w celu poprawy jakości i funkcjonowania ogólnodostępnych dla społeczności Gminy Ojrzeń kompleksów boisk. W kompleksach zarówno w Kraszewie, jak i w Ojrzeniu, znajduje się boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz boisko wielofunkcyjne. Kompleksy są ogrodzone i monitorowane. Na kompleksie boisk w Ojrzeniu zatrudnieni są animatorzy, którzy zapewniają bezpieczeństwo, koordynują zajęcia oraz pomagają zagospodarować czas osobom przybyłym. Z biegiem lat pewne elementy na obydwu kompleksach uległy zniszczeniu, a oświetlenie stało się bardzo kosztowne.Pierwszym planowanym elementem modernizacji jest wymiana oświetlenia w obu kompleksach. Zamontowane zostaną nowe lampy LED, co pozwoli wyeliminować energochłonne, tradycyjne oświetlenie i zaoszczędzić ok. 60% energii elektrycznej.Drugim punktem będzie naprawa piłkochwytów na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Ojrzeniu. Planowana jest wymiana siatek zabezpieczających na nowe. Trzecim i zarazem ostatnim punktem jest modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego zarówno w kompleksie w Ojrzeniu, jak również w Kraszewie. W kompleksie Ojrzenia zaplecze sanitarnoszatniowe zyska nową podłogę w szatniach oraz poprawiona zostanie instalacja hydrauliczna. Natomiast w Kraszewie modernizacji zostanie poddana elewacja budynku oraz jego ściany wewnętrzne. Naprawa uszkodzonej elewacji zwiększy estetykę, jak również pozwoli zaoszczędzić na energii wykorzystywanej do ocieplenia budynku. Uszkodzone i brudne ściany wewnętrzne zostaną odnowione i pomalowane.Zakres prac:1) Kompleks boisk Orlik w Ojrzeniu:a. wymianie opraw oświetleniowych zewnętrznych na nowe oprawy LED. b. wykonaniu nowej siatki ochronnej na piłkochwytach za bramkami wraz z linkami naciągowymi.c. wykonaniu remontu elewacji budynku.d. demontażu kabin natryskowych oraz ścianki HPL i ich ponowny montaż po wykonaniu remontu. Wymienione zostaną następujące urządzenia sanitarne: elektryczny podgrzewacz wody, umywalki, komplety pisuarowe oraz grzejniki elektryczne.e. zamontowaniu na uprzednio przygotowanym podłożu wewnętrznych opraw LEDf. demontażu uszkodzonej podłogi (rozebranie drewnianych podłóg, demontaż wykładziny podłogowej) - w części szatniowej i zaplecza sanitarnego. W miejsce zdemontowanego podłoża zamontowana zostanie podłoga z desek na ruszcie drewnianym oraz rulonowe posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej (gumolit). Drewno spełniające normy, suszone, impregnowane, zabezpieczone chemicznie przed wpływem wody i ognia. Grubość deski (tarcicy) min. 3 cm. Dokonana zostanie również regulacja odpływów liniowych.g. Wszelkie inne prace przewidziane w dokumentacji projektowej i przedmiarach.2) Kompleks boisk Orlik w Kraszewie:a. wymianie opraw oświetleniowych zewnętrznych na nowe oprawy LED b. modernizacji elewacji budynku c. pracach wewnętrznychd. Wszelkie inne prace przewidziane w dokumentacji projektowej i przedmiarach.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information