Zakup niezbędnego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim

Order Newsletter: 253787 Position: (oferta nr 3702292)

Client
GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
State
podkarpackie
Address
39-110 Wielopole Skrzyńskie, 200
E-Mail
sekretariat@wielopole.itl.pl
Created
2023-06-09

GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 200 39-110 Wielopole Skrzyńskie podkarpackie REGON 690581985

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup niezbędnego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Część nr 1: Dostawa sprzętu komputerowego - niezbędnego wyposażenia pracowni komputerowo-biurowej.Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia, które znacząco wpłynie na jakość oferty terapeutycznej i komfort uczestników WTZ w Wielopolu Skrzyńskim. Zamówienie podzielono na trzy zadania częściowe.Szczegółowe określenie parametrów technicznych oraz dostarczanego wyposażenia zawiera załącznik nr 5 do SWZ – specyfikacja dostaw oraz załącznik nr 1a do SWZ - wzór kosztorysu ofertowego.Część nr 2: Dostawa niezbędnego wyposażenia pracowni artystyczno-muzycznej - piec elektryczny do ceramiki z niezbędnymi akcesoriami.Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia, które znacząco wpłynie na jakość oferty terapeutycznej i komfort uczestników WTZ w Wielopolu Skrzyńskim. Zamówienie podzielono na trzy zadania częściowe.Szczegółowe określenie parametrów technicznych oraz dostarczanego wyposażenia zawiera załącznik nr 5 do SWZ – specyfikacja dostaw oraz załącznik nr 1a do SWZ - wzór kosztorysu ofertowego.Część nr 3: 3. Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu świetlicy WTZ.Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia, które znacząco wpłynie na jakość oferty terapeutycznej i komfort uczestników WTZ w Wielopolu Skrzyńskim. Zamówienie podzielono na trzy zadania częściowe.Szczegółowe określenie parametrów technicznych oraz dostarczanego wyposażenia zawiera załącznik nr 5 do SWZ – specyfikacja dostaw oraz załącznik nr 1a do SWZ - wzór kosztorysu ofertowego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30213000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information