Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2014 r. - część nr 1

Order Newsletter: 1 Position: 393322 (oferta nr 367478)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-12-01

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2014 r. - część nr 1

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2014 r. - część nr 1. W części nr 1 objęto drogi wojewódzkie: nr 533 - Okonin - Mełno od km 0+000 do km 3+199=3,199 km; nr 534 - Grudziądz - Cetki od km 6+190 do km 30+110=23,920 km, od km 28+204 do km 35+984=7,780 km, od km 34+120 do km 76+705=42,585 km; nr 535 - Rogóźno st. kolej do DK nr 16 od km 0+000 do km 3+913=3,913 km; nr 538 - Radzyń Cheł-Rozdroże od km 0+000 do km 27+203=27,203 km; nr 543 - Paparzyn- Radzyń Cheł od km 0+000 do km 23+308=23,308 km; nr 548 - Stolno-Pląchoty od km 0+000 do km 29+696=29,696 km, od km 30+963 do km 44+138=13,175 km; nr 551 - Strzyżawa - Wąbrzeźno od km 50+046 do km 62+794=12,748 km. Łącznie długość dróg - 187,527 km.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information