„Dostawa Oleju Opałowego Lekkiego Ekoterm Plus do Kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego w 2023 roku”

Order Newsletter: 150879 Position: (oferta nr 3674029)

Client
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego
State
mazowieckie
Address
96-514 Rybno, Długa, 11
Phone
468611603
www
https://sprybno.szkolna.net/
E-Mail
sprybno@gminarybno.com
Created
2023-03-24

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego Długa, 11 96-514 Rybno mazowieckie tel. 468611603 REGON 00068105200000 https://sprybno.szkolna.net/

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Dostawa Oleju Opałowego Lekkiego Ekoterm Plus do Kotłowni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego w 2023 roku”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego. Olej opałowy ma spełniać wymagania Zamawiającego opisane niniejszej SWZ oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. z 2022 poz. 2633) i musi charakteryzować się parametrami odpowiadającymi normie PN-C-96024:2020-12 lub równoważnymi. 2. Wymagana jakość: a) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg ;b) temperatura zapłonu nie niższa niż 56 0C;c) zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg; d) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie więcej niż 24 mg/kg; e) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %(m/m) ;f) temperatura płynięcia nie wyższa niż -20 0C ;g) gęstość w temperaturze 15 0C nie wyższa niż 860 kg/m3;3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.4. Dostawa oleju opałowego będzie odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeby Zamawiającego, każdorazowo na podstawie zamówienia częściowego składanego przez Zamawiającego, określającego ilość dostawy.zgodnie z SWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09135100-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-04-04