Dostawa sprzętu, wyposażenia i oprogramowania oraz wdrożenie rozwiązań służących podniesieniu bezpieczeństwa sieci na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w ramach projektu Cyfrowa Gmina - cz. II

Order Newsletter: 150804 Position: (oferta nr 3674007)

Client
Gmina Ciechanowiec
State
podlaskie
Address
18-230 Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1
Phone
862 771 145,
Fax
862 771 066
www
http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/
E-Mail
infrastruktura@ciechanowiec.pl,
Created
2023-03-24

Gmina Ciechanowiec

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Ciechanowiec ul. Mickiewicza 1 18-230 Ciechanowiec podlaskie tel. 862 771 145, fax. 862 771 066 REGON 450670150 http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa sprzętu, wyposażenia i oprogramowania oraz wdrożenie rozwiązań służących podniesieniu bezpieczeństwa sieci na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w ramach projektu Cyfrowa Gmina - cz. II

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie rozwiązań służących podniesieniu bezpieczeństwa sieci w ramach realizacji konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Dostawa dotyczy fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad i kompletnych tj. posiadających wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do użytkowania serwerów, urządzeń sieciowych i oprogramowania. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.2. Cały asortyment składający się na przedmiot zamówienia powinien być nowy, nie powystawowy, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania, tzn. że żadne urządzenie nie może być wcześniej używane, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem oferty (dotyczy również podzespołów), być sprawne i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania.3. Dostarczony asortyment musi być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim.4. Zakres przewidzianych do realizacji dostaw urządzeń obejmuje:1/ Serwer – 3 szt.2/ Pendrive szyfrowany – 35 szt.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48820000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information