Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożem

Order Newsletter: 150808 Position: (oferta nr 3674006)

Client
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOŻEM
State
mazowieckie
Address
26-804 Boże, BN
www
www.ugstromiec.pl
E-Mail
ugstromiec@ugstromiec.pl
Created
2023-03-24

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOŻEM

Section I - The contracting

I.1) Name and address: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOŻEM BN 26-804 Boże mazowieckie REGON 672876810 www.ugstromiec.pl

I.2) Type of contracting: Ochotnicza Straż Pożarna w Bożem

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożem

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wcześniej nie rejestrowanego średniego, samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożem. Dostarczony samochód musi być sprawny technicznie, wyposażony we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz z pełnym zbiornikiem paliwa. Pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące przepisy prawa dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34144210-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-04-03