Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt. Remont i adaptacja pomieszczeń byłego baru Daisy na potrzeby nowego centrum informacji turystycznej Zamku Książ

Order Newsletter: 150814 Position: (oferta nr 3674003)

Client
Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.
State
dolnośląskie
Address
58-306 Wałbrzych, Piastów Śląskich 1
www
www.ksiaz.walbrzych.pl
E-Mail
zamowieniapubliczne@ksiaz.walbrzych.pl
Created
2023-03-24

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o. Piastów Śląskich 1 58-306 Wałbrzych dolnośląskie REGON 890011550 www.ksiaz.walbrzych.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt. Remont i adaptacja pomieszczeń byłego baru Daisy na potrzeby nowego centrum informacji turystycznej Zamku Książ

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt. Remont i adaptacja pomieszczeń byłego baru Daisy na potrzeby nowego centrum informacji turystycznej Zamku Książ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71220000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-04-03