Przegląd konserwacyjny urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych na terenie przejść granicznych w województwie lubelskim.

Order Newsletter: 150823 Position: (oferta nr 3673997)

Client
Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych
State
lubelskie
Address
22-100 Chełm, plac Niepodległości 1
Phone
82 565 20 42, 82 563 00 66,
Fax
825 632 262
www
www.lzopg.bip.mbnet.pl
E-Mail
zamowienia.publiczne@lzopg.pl,
Created
2023-03-24

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych plac Niepodległości 1 22-100 Chełm lubelskie tel. 82 565 20 42, 82 563 00 66, fax. 825 632 262 REGON 060695455 www.lzopg.bip.mbnet.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przegląd konserwacyjny urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych na terenie przejść granicznych w województwie lubelskim.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przegląd konserwacyjny urządzeń klimatyzacyjnych na Drogowych i Kolejowych Przejściach Granicznych w Dołhobyczowie, Dorohusku, Hrubieszowie i Zosinie oraz LZOPG w Chełmie i DZ w Zamościu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ nr 1.1 oraz 1.1A.Szczegółowe warunki, zakres i sposób realizacji zamówienia zawarte są w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5.1 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest przegląd konserwacyjny systemów i urządzeń klimatyzacyjnych na Drogowym Przejściu Granicznym w Hrebennem.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ nr 1.2 oraz 1.2A.Szczegółowe warunki, zakres i sposób realizacji zamówienia zawarte są w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5.1 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest przegląd konserwacyjny urządzeń wentylacyjnych na Drogowych i Kolejowych Przejściach Granicznych w Dołhobyczowie, Dorohusku i Zosinie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ nr 1.3 oraz 1.3A.Szczegółowe warunki, zakres i sposób realizacji zamówienia zawarte są w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5.2 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest przegląd konserwacyjny urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych na Drogowych i Kolejowych Przejściach Granicznych w Kukurykach, Terespolu, Sławatyczach oraz POWFSiC w Kobylanach.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ nr 1.4 oraz 1.4A, 1.4B, 1.4C, 1.4D i 1.4E.Szczegółowe warunki, zakres i sposób realizacji zamówienia zawarte są w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5.1 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50730000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-04-06