Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa

Order Newsletter: 150834 Position: (oferta nr 3673993)

Client
GMINA PADEW NARODOWA
State
podkarpackie
Address
39-340 Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2
www
www.padewnarodowa.biuletyn.net
E-Mail
gmina@padewnarodowa.com.pl
Created
2023-03-24

GMINA PADEW NARODOWA

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA PADEW NARODOWA ul. Grunwaldzka 2 39-340 Padew Narodowa podkarpackie REGON 830409360 www.padewnarodowa.biuletyn.net

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Część I„Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa – zajęcia fizjoterapeutyczne”Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa poprzez zajęcia fizjoterapeutyczne.Założenia organizacyjne:˗ planowana łączna liczba osób objętych zajęciami: 30˗ planowana łączna liczba godzin:720 godzin zegarowych w terminie do listopada 2023 r.˗ sposób organizacji: zajęcia średnio 3 godziny dziennie x 20 dni/miesiąc na podstawie harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do:˗ opracowania i przedłożenia Zamawiającemu wzoru opinii początkowej oraz końcowej opisującej sprawność, umiejętności, kompetencje itd. w odniesieniu do tematyki zajęć określonej dla przedmiotu zamówienia.˗ opracowania dla każdego uczestnika zajęć indywidualnej opinii początkowej oraz końcowej opisującej sprawność, umiejętności, kompetencje itd. w odniesieniu do tematyki zajęć określonej dla przedmiotu zamówienia.Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Klub Seniora znajdujący się pod adresem: ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 7, 39-340 Padew NarodowaSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.Część II„Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa – zajęcia umuzykalniające”Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa poprzez zajęcia umuzykalniające.Założenia organizacyjne:˗ planowana łączna liczba osób objętych zajęciami: 30˗ planowana łączna liczba godzin: 576 godzin zegarowych w terminie do listopada 2023 r.˗ sposób organizacji: zajęcia średnio 12 godzin tygodniowo (2 razy w tygodniu po przeciętnie2 godziny/grupę x 3 grupy (przeciętnie 4 osoby/grupę) na podstawie harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego.Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Klub Seniora znajdujący się pod adresem: ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 7, 39-340 Padew NarodowaSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.Część III„Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa - zajęcia taneczne”Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa poprzez zajęcia taneczne.Założenia organizacyjne:˗ planowana łączna liczba osób objętych zajęciami: 30˗ planowana łączna liczba godzin: 96 godzin zegarowych w terminie do listopada 2023 r.˗ sposób organizacji: zajęcia średnio 2 godziny w tygodniu x 1 grupa (przeciętnie 12 osoby/grupę) na podstawie harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego.Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej, Rynek 15, 39-340 Padew NarodowaSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.Część IV„Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa - zajęciaz dietetykiem”Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa poprzez zajęcia z dietetykiem.Założenia organizacyjne:˗ planowana łączna liczba osób objętych zajęciami: 30˗ planowana łączna liczba godzin:48 godzin zegarowych w terminie do listopada 2023 r.˗ sposób organizacji: zajęcia średnio 1 godzina w tygodniu x 1 grupa (przeciętnie 12 osoby/grupę) na podstawie harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do: opracowania i przedłożenia Zamawiającemu wzoru opinii początkowej oraz końcowej opisującej umiejętności, kompetencje itd. w odniesieniu do tematyki zajęć określonej dla przedmiotu zamówienia. opracowania dla każdego uczestnika zajęć indywidualnej opinii początkowej oraz końcowej opisującej umiejętności, kompetencje itd. w odniesieniu do tematyki zajęć określonej dla przedmiotu zamówienia. opracowania w ramach realizacji zajęć dla każdego uczestnika zajęć indywidualnego planu żywieniowego z uwzględnieniem potrzeb i preferencji każdego uczestnika.Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Klub Seniora znajdujący się pod adresem: ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 7, 39-340 Padew NarodowaSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 0 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.Część V„Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa – zajęcia z psychologiem”Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa poprzez zajęcia z psychologiem.Założenia organizacyjne:˗ planowana łączna liczba osób objętych zajęciami: 30˗ planowana łączna liczba godzin: 48 godzin zegarowych w terminie do listopada 2023 r.˗ sposób organizacji: zajęcia średnio 1 godzina w tygodniu x 1 grupa (przeciętnie 12 osoby/grupę)na podstawie harmonogramu opracowanego przez ZamawiającegoMiejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Klub Seniora znajdujący się pod adresem: ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 7, 39-340 Padew NarodowaSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.Część VI„Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa – zajęcia kulinarne”Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa poprzez zajęcia kulinarneZałożenia organizacyjne:˗ planowana łączna liczba osób objętych zajęciami: 30˗ planowana łączna liczba godzin: 48 godzin zegarowych w terminie do listopada 2023 r.˗ sposób organizacji: zajęcia średnio 3 godziny w tygodniu x 8 tygodni x 2 grupy (przeciętnie 12 osoby/grupę) na podstawie harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego.˗ program zajęć powinien obejmować wspólne gotowanie (przejście przez wszystkie procesy związane z przygotowaniem potraw), ukierunkowane na potrawy regionalne.Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza, 39-340 Padew NarodowaSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.Część VII„Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa – zajęcia florystyczne”Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa poprzez zajęcia florystyczne.Założenia organizacyjne:˗ planowana łączna liczba osób objętych zajęciami: 30 (jednorazowo średnio 12 osób na zajęciach)˗ planowana łączna liczba godzin: 30 godzin zegarowych w terminie do listopada 2023 r.˗ sposób organizacji: zajęcia maksymalnie 5 godzin/tydzień na podstawie harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego.Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Klub Seniora znajdujący się pod adresem: ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 7, 39-340 Padew NarodowaSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.Część VIII„Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa – zajęcia z baristą połączone z latte-art”Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa poprzez zajęcia z baristą połączone z latte-art.Założenia organizacyjne:˗ planowana łączna liczba osób objętych zajęciami: 30 (jednorazowo średnio 12 osób na zajęciach)˗ planowana łączna liczba godzin: 30 godzin zegarowych w terminie do listopada 2023 r.˗ sposób organizacji: zajęcia maksymalnie 5 godzin/tydzień na podstawie harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego.Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Klub Seniora znajdujący się pod adresem: ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 7, 39-340 Padew NarodowaSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.Część IX„Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa – zajęciaz bezpieczeństwa finansowo-ekonomicznego”Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa poprzez zajęcia z bezpieczeństwa finansowo-ekonomicznego.Założenia organizacyjne:˗ planowana łączna liczba osób objętych zajęciami: 30 (jednorazowo średnio 12 osób na zajęciach)˗ planowana łączna liczba godzin: 40 godzin zegarowych w terminie do listopada 2023 r.˗ sposób organizacji: zajęcia maksymalnie 2 godziny/tydzień na podstawie harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego.Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Klub Seniora znajdujący się pod adresem: ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 7, 39-340 Padew NarodowaSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.Część X„Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania” – opiekun 1Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa poprzez usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.Założenia organizacyjne: miesięczny wymiar godzin: średnio 320 (1 osoba świadcząca usługi opiekuńcze x średnio 160 godzin zegarowych/miesięcznie) planowany łączny wymiar godzin w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: 1920 godzin.Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania Uczestników Projektu – teren Gminy Padew Narodowa.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.Część XI„Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania” – opiekun 2Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa poprzez usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.Założenia organizacyjne: miesięczny wymiar godzin: średnio 320 (1 osoby świadcząc1 usługi opiekuńcze x średnio 160 godzin zegarowych/miesięcznie) planowany łączny wymiar godzin w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: 1920 godzin.Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania Uczestników Projektu – teren Gminy Padew Narodowa.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 85140000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information