Zakup energii elektrycznej dla Gminy Wiązów i jej jednostek organizacyjnych

Order Newsletter: 150710 Position: (oferta nr 3673988)

Client
Gmina Wiązów
State
dolnośląskie
Address
57-120 Wiązów, Plac Wolności 37
Phone
713931136
Fax
713931136 w.13
E-Mail
magdalena.bartosz@wiazow.pl
Created
2023-03-24

Gmina Wiązów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wiązów Plac Wolności 37 57-120 Wiązów dolnośląskie tel. 713931136 fax. 713931136 w.13 REGON 931934970

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup energii elektrycznej dla Gminy Wiązów i jej jednostek organizacyjnych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej w ilości 1350MWh (+/- 3%), dla 114 punktów poboru energii dla Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01.04.2023r. do 31.03.2024r. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 1 kwietnia 2023 roku nie wcześniej jednak, niż z dniem pozytywnie przeprowadzonego procesu zmiany sprzedawcy. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości.Jednostki organizacyjne Zamawiającego: 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Wiązowie z siedzibą w Wiązowie, Plac Wolności 22, 57-120 Wiązów, NIP: 914-153-07-33, REGON: 0205696352. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworowie z siedzibą w Jaworowie, Jaworów 9a, 57-120 Wiązów, NIP: 914-12-96-131, REGON: 001181133 3. Szkoła Podstawowa w Wiązowie z siedzibą w Wiązowie, ul. 1 Maja 31, 57-120 Wiązów, NIP: 914-152-00-77, REGON: 0005604434. Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie z siedzibą w Wawrzyszowie ,Wawrzyszów 37, 57-120 Wiązów, NIP: 914-12-96-467, REGON: 001181127 5. Szkoła Muzyczna I stopnia w Witowicach z siedzibą w Witowicach, Witowice 39, 57-120 Wiązów, NIP: 914-156-19-46, REGON: 021689614Zamawiający, określa, że płatnikiem faktur VAT za zakup energii elektrycznej na danych punktach poboru są właściwe jednostki organizacyjne Zmawiającego określone w tabeli. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktur za sprzedaną energię wpisując na fakturze: Gminę jako Nabywcę (ze wszystkimi danymi) i daną jednostkę organizacyjną jako Odbiorcę, do której należy dany punkt poboru energii. Zamawiający udzieli Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego przez Wykonawcę, oraz udzieli wszystkich niezbędnych informacji z tym związanych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09310000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information