ZP.1.2023B „Zakup średniego fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie terenowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błądzimiu”

Order Newsletter: 150714 Position: (oferta nr 3673987)

Client
Ochotnicza Straż Pożarna w Błądzimiu
State
kujawsko-pomorskie
Address
86-141 Błądzim, Główna 8
Phone
693922004
www
www.lniano.pl
E-Mail
osp.bladzim@gmail.com
Created
2023-03-24

Ochotnicza Straż Pożarna w Błądzimiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Ochotnicza Straż Pożarna w Błądzimiu Główna 8 86-141 Błądzim kujawsko-pomorskie tel. 693922004 REGON 091598860 www.lniano.pl

I.2) Type of contracting: stowarzyszenie

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ZP.1.2023B „Zakup średniego fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie terenowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błądzimiu”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje Dostawę –Zakup średniego fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie terenowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błądzimiu w zakresie i na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34144210-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-04-03