Usługa gastronomiczna (cateringowa) w związku z organizacją spotkania dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Order Newsletter: 150716 Position: (oferta nr 3673986)

Client
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
State
śląskie
Address
42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8
www
www.ujd.edu.pl
E-Mail
p.matuszczyk@ujd.edu.pl
Created
2023-03-24

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Częstochowa śląskie REGON 000001494 www.ujd.edu.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa gastronomiczna (cateringowa) w związku z organizacją spotkania dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa gastronomiczna (cateringowa) w związku z organizacją spotkania dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Usługa gastronomiczna (cateringowa) będzie świadczona podczas spotkania „Naukowcy dla Przedsiębiorców” organizowanego przez Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuk UJD. 2. Wykonawca zapewni obiad wraz z serwisem kawowym i obsługą kelnerską w trakcie całego spotkania, dla minimum 20 osób a maksymalnie dla 40 osób.3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż na 3 dni przed terminem realizacji usługi, drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy wskazany w umowie, o liczbie uczestników, z zachowaniem ilości wskazanych w punkcie poprzednim.3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę kelnerską przez cały czas trwania usługi gastronomicznej (cateringowej) w związku z organizacją spotkania. 4. W celu podania posiłków wraz z obsługą kelnerską, stoły zapewni Zamawiający. Wykonawca wykona dekorację stołów. Kolor, ilość oraz forma nakrycia stołu zostaną uzgodnione z Zamawiającym, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi gastronomicznej (cateringowej) związanej z organizacją spotkania, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w Umowie.5. Wykonaca zobligowany jest do:1) Przygotowania stołów - obrusów, dekoracji, ekspozycji menu, posprzątania po zakończeniu całego wydarzenia,2) Zapewnienia własnych naczyń (termosów/podgrzewaczy, ekspresów kawowych, filiżanek, spodeczków, szklanek, łyżeczek, cukiernic, talerzyków i sztućców itp.), niezbędnych do realizacji usługi. Zamawiający wyklucza możliwość wykorzystania przez Wykonawcę sztućców i naczyń jednorazowego użytku, w tym wykonanych z plastiku.6. Nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi gastronomicznej (cateringowej) związanej z organizacją spotkania, Wykonawca zaproponuje do wyboru 3 zestawy menu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego wskazany w umowie, spośród których Zamawiający wybierze jeden zestaw, który będzie serwowany i poinformuje o tym Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w umowie, nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług.7. Wykonawca odpowiada za transport oraz dostarczenie na miejsce realizacji przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia. 8. Miejscem realizacji zamówienia będzie sala Zamawiającego znajdująca się w Częstochowie w budynku Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych przy alei Armii Krajowej 13/15. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku numer 3 (Specyfikacja techniczna).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 55300000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information