Dostawa OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH ORAZ ODZIEŻY OCHRONNEJ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Order Newsletter: 150723 Position: (oferta nr 3673982)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie
State
wielkopolskie
Address
63-600 Kępno, Szpitalna
Phone
62 7827345
Fax
62 78 27 401
E-Mail
przetargi@szpital.kepno.pl
Created
2023-03-24

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie Szpitalna 63-600 Kępno wielkopolskie tel. 62 7827345 fax. 62 78 27 401 REGON 000308548

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH ORAZ ODZIEŻY OCHRONNEJ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH ORAZ ODZIEŻY OCHRONNEJ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie – nazwany również w treści SWZ „produktami medycznymi”.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33140000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-04-06