Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Marksewo

Order Newsletter: 150739 Position: (oferta nr 3673972)

Client
Gmina Szczytno
State
warmińsko-mazurskie
Address
12-100 Szczytno, Łomżyńska 3
Phone
89 623 25 80
Fax
89 623 25 92
www
https://ug.szczytno.pl/
E-Mail
ugszczytno@ug.szczytno.pl
Created
2023-03-24

Gmina Szczytno

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Szczytno Łomżyńska 3 12-100 Szczytno warmińsko-mazurskie tel. 89 623 25 80 fax. 89 623 25 92 REGON 510743261 https://ug.szczytno.pl/

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Marksewo

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Marksewo:-dz. ew. nr: 191/14, 191/15, 191/13, 191/23, 191/24, 191/137, 191/138, 191/139, 191/115, 191/43, 191/57, 191/35, 191/133, 191/121, 191/68, 191/61, 239, 191/95, 237, 241, 242, 244, 228 obręb geodezyjny Marksewo gm. SzczytnoZakres prac przewiduje budowę sieci wodociągowej o nw. parametrach:• PE100 SDR17 śr. 90mm PN10 o długości 645m• PE100 SDR17 śr. 125mm PN10 o długości L=1.415m• PE100 SDR17 śr. 125mm PN10 RC o długości L=50m• 10 kpl. Hydrantów nadziemnych śr. 80mm.Szczegółowy zakres ww. prac do wykonania, określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, które stanowią załączniki do zaproszenia do negocjacji. Załączone do zaproszenia do negocjacji przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie budowlanym. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót obejmują całość zadania inwestycyjnego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45231300-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information