Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w 2014 roku - CZĘŚĆ NR II

Order Newsletter: 1 Position: 392828 (oferta nr 367231)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-12-01

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w 2014 roku - CZĘŚĆ NR II

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest:Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w 2014 roku - cześć nr II. 1. Obszar objęty zamówieniem w cz. II objęto drogi wojewódzkie:Nr 207 - Wielki Lubień - Grudziądz od km 0+000 do km 3+411=3,411 km;Nr 214 - Recice - Warlubie od km 161+294 do km 172+645=11,351 km;Nr 217 - st. kol. Warlubie - dr. nr 91 od km 0+054 do km 0+785=0,731 ;km;Nr 238 - Osie - Warlubie od km 0+000 do km 19+232=19,232 km;Nr 239 - Laskowice - Świecie od km 25+727 do km 34+259=8,532 km;Nr 272 - Laskowice - Dolna Grupa od km 0+000 do km 21+082=21,082 km;Nr 377 - Nowe - Pieniążkowo od km 0+000 do km 6+810=6,810 km;Nr 391 - Warlubie - Piła Młyn od km 0+000 do km 9+832=9,832 km;Nr 402 - Fletnowo - Wielki Lubień od km 0+000 do km 4+265=4,265 km;3. zamówienie uzupełniające obejmuje następujące roboty: Zadanie nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej:- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową z otaczarki,- frezowanie nawierzchni,- oczyszczenie i skropienie nawierzchni,- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową: mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie,- ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - grubość warstwy 4 cm - nakładki.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information