„Likwidacja szybika wentylacyjnego „Ryża” oraz pochylni wentylacyjnej „Ryża” na odcinku od przecinki do szybika wentylacyjnego do powierzchni wraz z wyposażeniem oraz likwidacja obiektów budowlanych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary – Mysłowice -Wesoła I” Ruch „Boże Dary”: Etap I Likwidacja pochylni wentylacyjnej „Ryża” wraz z wyposażeniem przez wypełnienie materiałem zasypowym obejmującym budowę tamy oporowej z czterema przepustami rurowymi. Etap II Likwidacja szybika wentylacyjnego „Ryża” przez wypełnienie materiałem zasypowym. Etap III Zadanie 1: Likwidacja budynku stacji wentylatorów głównych „Ryża” wraz z kanałem dolotowym. Zadanie 2: Likwidacja budynku pochylni wentylacyjnej „Ryża”. Etap IV Zadanie 1: Wykonanie żelbetowej płyty zabezpieczającej zlikwidowany szybik wentylacyjny „Ryża”. Zadanie 2: Wykonanie żelbetowej płyty zabezpieczającej podsadzoną pochylnię wentylacyjną „Ryża”

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3620678)

Client
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
State
śląskie
Address
41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 207
Phone
032 3513300, 3513301, 3513364
Fax
032 3513309, -10, 3513369
www
www.srk.com.pl
E-Mail
przetargi@srk.com.pl; ajuraszek@srk.com.pl
Created
2021-09-10

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ul. Strzelców Bytomskich 207 207 41-914 Bytom śląskie tel. 032 3513300, 3513301, 3513364 fax. 032 3513309, -10, 3513369 REGON 27690250400000 www.srk.com.pl

I.2) Type of contracting: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Likwidacja szybika wentylacyjnego „Ryża” oraz pochylni wentylacyjnej „Ryża” na odcinku od przecinki do szybika wentylacyjnego do powierzchni wraz z wyposażeniem oraz likwidacja obiektów budowlanych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary – Mysłowice -Wesoła I” Ruch „Boże Dary”: Etap I Likwidacja pochylni wentylacyjnej „Ryża” wraz z wyposażeniem przez wypełnienie materiałem zasypowym obejmującym budowę tamy oporowej z czterema przepustami rurowymi. Etap II Likwidacja szybika wentylacyjnego „Ryża” przez wypełnienie materiałem zasypowym. Etap III Zadanie 1: Likwidacja budynku stacji wentylatorów głównych „Ryża” wraz z kanałem dolotowym. Zadanie 2: Likwidacja budynku pochylni wentylacyjnej „Ryża”. Etap IV Zadanie 1: Wykonanie żelbetowej płyty zabezpieczającej zlikwidowany szybik wentylacyjny „Ryża”. Zadanie 2: Wykonanie żelbetowej płyty zabezpieczającej podsadzoną pochylnię wentylacyjną „Ryża”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: „Likwidacja szybika wentylacyjnego „Ryża” oraz pochylni wentylacyjnej „Ryża” na odcinku od przecinki do szybika wentylacyjnego do powierzchni wraz z wyposażeniem oraz likwidacja obiektów budowlanych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary – Mysłowice -Wesoła I” Ruch „Boże Dary”: Etap I Likwidacja pochylni wentylacyjnej „Ryża” wraz z wyposażeniem przez wypełnienie materiałem zasypowym obejmującym budowę tamy oporowej z czterema przepustami rurowymi. Etap II Likwidacja szybika wentylacyjnego „Ryża” przez wypełnienie materiałem zasypowym. Etap III Zadanie 1: Likwidacja budynku stacji wentylatorów głównych „Ryża” wraz z kanałem dolotowym. Zadanie 2: Likwidacja budynku pochylni wentylacyjnej „Ryża”. Etap IV Zadanie 1: Wykonanie żelbetowej płyty zabezpieczającej zlikwidowany szybik wentylacyjny „Ryża”. Zadanie 2: Wykonanie żelbetowej płyty zabezpieczającej podsadzoną pochylnię wentylacyjną „Ryża”

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information