„Budowa parkingu przy SP nr 9”

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3617434)

Client
Miasto Jastrzębie Zdrój
State
śląskie
Address
44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60
Phone
32 47 85 133
Fax
32 47 85 350
www
www.bip.jastrzebie.pl
E-Mail
bzp@um.jastrzebie.pl
Created
2021-05-07

Miasto Jastrzębie Zdrój

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Jastrzębie Zdrój Al. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój śląskie tel. 32 47 85 133 fax. 32 47 85 350 REGON 27625535800000 www.bip.jastrzebie.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Budowa parkingu przy SP nr 9”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac związanych z budową parkingu przy ul. Wielkopolskiej w rejonie SP 9 o nawierzchni z kostki tzw. hydrofugi na pow. 449 m2 z wypełnieniem grysem wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenie ulicznego. Uwaga: Zakres robót obejmuje wykonanie tylko parkingu nr 2 z opracowania projektowego 2) Przedmiotowe zamówienie zostało przewidziane w Planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r., podanym zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), pod nazwą „Budowa parkingu przy SP nr 9”. Wykaz materiałów załączonych do specyfikacji: dokumentacja projektowa – wg załącznika nr 6a, przedmiary robót – wg załączników nr 9 i 10

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information