Dostawa 106 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla wychowanków pieczy zastępczej z Terenu Powiatu Wrocławskiego

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570908)

Client
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
State
dolnośląskie
Address
50-440 Wrocław, ul. Kościuszki 131 131
Phone
71 72 21 860
Fax
71 72 21 869
E-Mail
pcpr@pcpr.wroclaw.pl
Created
2020-08-05

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ul. Kościuszki 131 131 50-440 Wrocław dolnośląskie tel. 71 72 21 860 fax. 71 72 21 869 REGON 93280728000000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa 106 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla wychowanków pieczy zastępczej z Terenu Powiatu Wrocławskiego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i uruchomieniem 106 komputerów przenośnych (laptopów). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30213100-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information