Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowskie Góry do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570901)

Client
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
State
śląskie
Address
42-600 Tarnowskie Góry, Rynek 4 4
Phone
032 3933600, 3933855
Fax
032 3933602
E-Mail
a.sciebura@um.tgory.pl
Created
2020-08-05

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Rynek 4 4 42-600 Tarnowskie Góry śląskie tel. 032 3933600, 3933855 fax. 032 3933602 REGON 00052721000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowskie Góry do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca swym zakresem dowożenie w obie strony uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tarnowskie Góry do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, które obejmują: Część nr 1 - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry, Gminy Wojska, Miasta Radzionków, Miasta Bytom w roku szkolnym 2020/2021 oraz zapewnienia opieki uczniom w czasie przewozu. Usługa będzie realizowana od 1 września 2020 roku do 25 czerwca 2021 roku. Transport będzie się odbywał w dniach zajęć szkolnych, 5 razy w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem przerw świątecznych, ferii i innych dni wolnych od zajęć). Usługa obejmuje łącznie 189 dni wykonywania niniejszego zamówienia. Godziny przewozu dzieci (umożliwiające dotarcie na wyznaczony czas zajęć w szkole, przedszkolu lub w innej placówce oświatowej) zostaną ustalone bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka. Część Nr 2 - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach ul. Grażyńskiego 17 w roku szkolnym 2020/2021 oraz zapewnienia opieki uczniom w czasie przewozu. Usługa będzie realizowana od 1 września 2020 roku do 25 czerwca 2021 roku. Transport będzie się odbywał w dniach zajęć szkolnych, 5 razy w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem przerw świątecznych, ferii i innych dni wolnych od zajęć). Usługa obejmuje łącznie 189 dni wykonywania niniejszego zamówienia. Godziny przewozu dzieci (umożliwiające dotarcie na wyznaczony czas zajęć w szkole) zostaną ustalone bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka. Wykonawca powinien zatrudnić na umowę o pracę kierowców posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami. Szczegółowy zakres usługi zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ, tj. Opis Przedmiotu Zamówienia odpowiednio dla Części Nr 1 i Części Nr 2 zamówienia. UWAGA! Dla Części Nr 1 i Części Nr 2: Oferta Wykonawcy powinna uwzględnić doposażenie, w razie potrzeby, pojazdów w foteliki dla dzieci lub podkłady na fotele, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60130000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information