Świadczenie usług doradztwa i nadzoru technicznego w zakresie kontroli procesu produkcji i odbiorów elektrycznych zespołów trakcyjnych w związku z realizacją Projektu pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych"

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570900)

Client
Województwo Małopolskie
State
małopolskie
Address
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 22
Phone
012 4300394, 6303408,6303122
Fax
012 6160144,6303126
www
www.malopolskie.pl
E-Mail
przetargi@malopolska.mw.gov.pl
Created
2020-08-05

Województwo Małopolskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Województwo Małopolskie ul. Basztowa 22 22 31-156 Kraków małopolskie tel. 012 4300394, 6303408,6303122 fax. 012 6160144,6303126 REGON 35155428700000 www.malopolskie.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług doradztwa i nadzoru technicznego w zakresie kontroli procesu produkcji i odbiorów elektrycznych zespołów trakcyjnych w związku z realizacją Projektu pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych"

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa i nadzoru technicznego, w zakresie kontroli procesu produkcji, odbiorów technicznych oraz odbiorów końcowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w związku z realizacją Projektu pn. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych Zamawiający planuje udzielić przedmiotowe zamówienie w związku z zakupem EZT na podstawie Umowy dostawy EZT numer IXA/379/IS/20 z dnia 26.06.2020 z firmą NEWAG S.A., z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Wyspiańskiego 3, realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014 – 2020; projekt pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych”. Umowa dostawy EZT obejmuje zakup 7 sztuk EZT czteroczłonowych (zamówienie podstawowe) oraz przewiduje prawo opcji, w ramach którego Zamawiający przewiduje m.in.: dostawę depozytu zespołów, podzespołów i części, szczegółowo wskazanych w zał. nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71731000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information