Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Zakład Inżynierii Genetycznej

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570862)

Client
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
State
mazowieckie
Address
05-870 Błonie, Radzików 1
Phone
227 253 611
Fax
227 254 714
www
www.ihar.edu.pl
E-Mail
k.zurek@ihar.edu.pl
Created
2020-08-05

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 1 05-870 Błonie mazowieckie tel. 227 253 611 fax. 227 254 714 REGON 79480000000000 www.ihar.edu.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Zakład Inżynierii Genetycznej

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Zestaw do analizy ekspresji genów. Termocykler do PCR z pomiarem rzeczywistym dla Zakładu Inżynierii Genetycznej. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje fabrycznie nowe urządzenie. Minimalne parametry techniczne i użytkowe, zostały określone w Szczegółowym opisie wymagań technicznych i jakościowych dla przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ: 3.2.1. Zakres zamówienia obejmuje również: 1). Dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, 2). Przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji wymienionej w SIWZ (książek gwarancyjnych, instrukcji obsługi, itp.), 3). Instalację urządzenia i przeszkolenie w zakresie obsługi, 3.3 Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: kod CPV:  38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego),  38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza,  51430000-0 Inst. sprzętu laboratoryjnego,  80511000-9 Usł. Szkolenia personalne,

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 38000000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information