Zakup licencji na oprogramowanie do obsługi zadań, o których mowa w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 127, poz. 721 z

Order Newsletter: 1 Position: 240113 (oferta nr 355792)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-11-19

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup licencji na oprogramowanie do obsługi zadań, o których mowa w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 127, poz. 721 z

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: 1) udzielenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego licencji na korzystanie z oprogramowania wraz z jego utrzymaniem od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 roku; 2) wdrożenie aplikacji u Zamawiającego; 3) przeprowadzenie w siedzibie szkolenia dla dwunastu pracowników Zamawiającego; 4) świadczenie usług wsparcia technicznego w okresie od dnia 15 grudnia 2014 roku, tj. od dnia zakończenia wdrażania aplikacji do dnia 31 grudnia 2017 roku. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawarł z nim dodatkową umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór załącznik nr 3

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 480000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information