Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2014 roku z podziałem na 2 części.

Order Newsletter: 1 Position: 238139 (oferta nr 353420)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-11-17

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2014 roku z podziałem na 2 części.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Ze względu na rozległy obszar objęty zamówieniem a także trudności w przypadku przemieszczania się sprzętu - całe zamówienie podzielono na 2 części: 3.2.1. w CZĘŚCI I objęto drogi wojewódzkie: 1. Nr - 250 - Suchatówka - Służewo w km 0+000 - 13+631 = 13,631 km 2. Nr - 546 - Zławieś Wielka - Łubianka w km 0+000 - 13+123 = 13,123 km 3. Nr - 553 - Toruń - Łubianka - Wybcz w km 6+142 - 21+780 = 15,638 km 4. Nr - 597 - Rzęczkowo -Cichoradz-Unisław w km 0+000 - 10+242 = 10,242 km 5. Nr - 245 - Gruczno-Głogówko /do dr nr 1/ w km12+422 - 14+886 = 2,464 km 6. Nr - 248 - Zbrachlin-Borówno w km 4+581 - 5+381 = 0,800 km 7. Nr - 249 - Czarnowo - rz. Wisła -Solec Kuj w km 0+000 - 1+983 = 1,983 km 8. Nr - 549 - Fordon- rz. Wisła -Strzyżawa w km 0+438 - 1+782 = 1,344 km 9. Nr - 550 - Chełmno- Kokocko-Unisław w km 0+000 - 25+263 = 25,263 km 10. Nr - 551 - odc. Strzyżawa- Chełmża w km 0+000 - 32+000 = 32,000 km 11. Nr - 291 - St. kolej. Otłoczyn - do dr nr 1 w km 0+000 - 2+187 = 2,187 km 12. Nr - 273 - Cierpice - Nieszawka w km 0+000 - 7+120 = 7,120 km --------------- Łącznie długość dróg - 125,795 km 3.2.2. w CZĘŚCI II objęto drogi wojewódzkie: 13. Nr - 657 - Złotoria- Lubicz Górny w km 0+000 - 7+735 = 7,735 km 14. Nr - 654 - Silno- Grabówiec- Złotoria w km 0+000 - 6+677 = 6,677 km 15. Nr - 646 - Turzno - Brzeźno w km 0+000 - 2+783 = 2,783 km 16. Nr - 589 - Grzywna - Chełmża w km 0+000 - 4+226 = 4,226 km 17. Nr - 582 - St. kolej. Ostaszewo - do dr 499 w km 0+000 - 1+614 = 1,614 km 18. Nr - 572 - St. kolej. Lubicz - do dr nr 10 w km 0+000 - 0+343 = 0,343 km 19. Nr - 552 - Różankowo - Łysomice - Lubicz w km 0+000 - 17+311 = 17,311 km 20. Nr - 499 - Ostaszewo (dr 1)-Sławkowo - Mirakowo w km 0+000 - 7+421 = 7,421 km 21. Nr -258 -(dr nr 1)Brzoza- rz. Wisła -Silno -Obrowo w km 0+000 - 15+266 = 15,266 km 22. Nr - 551 - odc. Chełmża-Orzechowo w km 32+000 - 50+046 = 18,046 km 23. Nr - 599- Mirakowo-Grodno w km 0+000 - 1+385 = 1,385 km 24. Nr - 554 - Orzechowo-Kowalewo Pom.- Kikół w km 0+000 - 44+389 = 44,389 km 25. Nr - 649 - Pluskowęsy- Mlewo-Sierakowo w km 0+000 - 14+918 = 14,918 km 26. Nr - 556 - Ostrowite- Brzuze-Zbójno w km 0+000 - 12+759 = 12,759 km 27. Nr - 566 - St. kolej. Czernikowo-do dr nr 10 w km 0+000 - 0+334 = 0,334 km 28. Nr - 569 - Golub Dobrzyń-Dobrzejewic w km 0+000 - 21+293 = 21,293 km ---------------- Łącznie długość dróg - 176,500 km 3.3. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót dla CZĘŚCI I i dla CZĘŚCI II: 3.3.1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową z otaczarki, 3.4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny, czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST, będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia. Jeśli Wykonawca w myśl art. 30 ust. 5 ustawy Pzp powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje zatem realizacji zamówienia, które będzie odpowiadać wymaganiom SST lub też będzie im równoważne. Na Wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że zastosowanie zaoferowanego przez niego produktu (roboty budowlanej) umożliwi uzyskanie efektu założonego przez SIWZ tj.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information