Montaż barier drogowych wraz z dostawą i demontaż barier drogowych dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2014 r.

Order Newsletter: 1 Position: 373760 (oferta nr 351691)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-11-13

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Montaż barier drogowych wraz z dostawą i demontaż barier drogowych dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2014 r.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Montaż barier drogowych wraz z dostawą i demontaż barier drogowych dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2014 r. 2. Odbiorcami powyższego zamówienia będą jednostki terenowe Zamawiającego: Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno; Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko; Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul. Chopina 1, 89-500 Tuchola. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określa: - załącznik nr 9 do SIWZ - Szczegółowy opis zamówienia; - załączniki nr 2a, 2b, 2c - kosztorysy ofertowe; - Specyfikacje Techniczne. 3. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 3.1. Ceny w kosztorysie ofertowym przedstawione w załącznikach nr 2a, 2b, 2c winny w szczególności uwzględniać w przypadku: - demontażu istniejących barier: całkowitą cenę demontażu bariery, cenę wywozu zdemontowanych barier w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; - montażu wraz z dostawą barier: całkowitą cenę montażu barier, cenę dowozu do miejsca w którym będzie dokonywany montaż, cenę materiału niezbędnego do prawidłowego montażu oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; - demontażu i ponownego montażu barier stalowych: całkowitą cenę demontażu i montażu bariery cenę materiału niezbędnego do prawidłowego montażu oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia; - dostawy barier i/lub słupków: cenę barier i/lub słupków, koszty transportu do wskazanego miejsca przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem zamówienia. 3.2. Dostawę barier i słupków do barier, dostawę wraz z montażem barier stalowych i demontaż barier drogowych, Zamawiający będzie zlecał sukcesywnie w miarę potrzeb, zgłaszanych przez poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich wymienione w punkcie III.2 SIWZ; 3.3. Montaż i demontaż barier winny być każdorazowo zrealizowane przez Wykonawcę zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 3.4. Bariery drogowe powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z poźn. zm.) - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach; 3.5. Termin każdorazowej dostawy, montażu lub demontażu - do 7 dni od daty złożenia zamówienia; 3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia. Szczegółowe informacje w Rejonach Dróg Wojewódzkich. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny, czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wariantowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 6. W przypadku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi zamówienie będzie obejmowało wyłącznie dostawę barier (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ - Szczegółowy opis zamówienia) bez ich montażu oraz bez demontażu istniejących barier. 7. Przedmiot zamówienia wykazany w tabeli III dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie (załącznik nr 9 do SIWZ - Szczegółowy opis zamówienia) będzie obejmował wyłącznie dostawę barier oraz słupków do barier bez ich montażu oraz bez demontażu istniejących. 8. Oferowane bariery i słupki do barier muszą być fabrycznie nowe bez śladów używania, pełnowartościowe oraz spełniające w szczególności wymogi o których mowa w pkcie III.3 ppkt 3.4 SIWZ. 9. Zamawiający wymaga udzielenia 1 rocznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia i zamontowane bariery, której termin liczony będzie w przypadku robót od daty ich zakończenia oraz w przypadku dostaw od daty ich dokonania i odbioru przedmiotu zamówienia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452332805

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information