Świadczenie kompleksowej usługi międzynarodowego transportu lotniczo - drogowego wystawy „Elementarz polskiego designu” do Korei Południowej (Seul, Incheon), Rosji (Petersburg) i Kanady (Toronto)

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3499664)

Client
Instytut Adama Mickiewicza
State
mazowieckie
Address
00-560 Warszawa, ul. Mokotowska 25 25
Phone
022 4476100
Fax
022 4476152
www
www.iam.pl
E-Mail
iam@iam.pl
Created
2019-07-19

Instytut Adama Mickiewicza

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 25 00-560 Warszawa mazowieckie tel. 022 4476100 fax. 022 4476152 REGON 14047007100000 www.iam.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie kompleksowej usługi międzynarodowego transportu lotniczo - drogowego wystawy „Elementarz polskiego designu” do Korei Południowej (Seul, Incheon), Rosji (Petersburg) i Kanady (Toronto)

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie kompleksowej usługi międzynarodowego transportu lotniczo - drogowego wystawy „Elementarz polskiego designu” do Korei Południowej (Seul, Incheon), Rosji (Petersburg) i Kanady (Toronto) , zgodnie z warunkami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz tabeli „Lista z/do transportu” (załącznik nr 2A do SIWZ). Opis przedmiotu zamówienia: 1.Kompleksowa usługa transportowa polegająca na specjalistycznym pakowaniu wystawy, przygotowaniu dokumentów transportowych wystawy, specjalistycznym transporcie drogowo - lotniczym wystawy Elementarz polskiego designu organizowanej przez Instytut Adama Mickiewicza i Muzeum w Stalowej Woli w Seulu i Incheonie (Korea Południowa, Petersburgu (Rosja) i w Toronto lub Montrealu (Kanada), zgodnie ze szczegółową specyfikacją transportu, obejmującą: 2. Transport wywozowy wystawy z Muzeum w Stalowej Woli, adres ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola ; 3. Transport przywozowy (tranzytowy) wystawy do Korei Południowej, Seul- Lotte hall adres: 300, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea, transport wywozowy (tranzytowy) wystawy z Korei Południowej, Incheon – (Lotte Gallery Incheon 35, Yeonnam-ro, Michuhol-gu, Incheon, Republic of Korea)(na trasie Seul - Incheon transport zapewnia Partner Zamawiającego) oraz Petersburga adres: 3 Petropavlovskaya krepost 197046 St Petersburg, Russia 4. Transport przywozowy i wywozowy do/z Kanady adres 1214 Queen Street West, Studio 203 Toronto, Ontario, M6J 1J6: 5. Transport przywozowy do Muzeum w Stalowej Woli 6. Trasa przejazdu wystawy: Polska (Stalowa Wola) – Korea Południowa (Seul) – Rosja (Petersburg) – Kanada (Toronto) – Polska (Stalowa Wola) 7.Opis wymagań: W ramach transportu wystawy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące czynności: a) realizacja usługi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1240) oraz standardami ICOM Guidelines for Loans (1974). b) zapewnienie specjalistycznych materiałów do pakowania z uwzględnieniem specyfiki przewożonych obiektów, c) zapewnienie specjalistycznych izolowanych skrzyń klimatycznych, przystosowanych do przewozu obiektów muzealnych, jeśli skrzynie posiadają drewniane elementy, muszą być przed rozpoczęciem transportu fumigowane zgodnie z przepisami, i odpowiednio oznaczone; skrzynie muszą być wykonane lub przystosowane ściśle według kryteriów Muzeum w Stalowej Woli. d) kabiny ładunkowe pojazdów do części transportu realizowanego drogowo muszą być dobrze resorowane, właściwie izolowane i szczelne, dysponujące urządzeniami do unieruchamiania skrzyń we właściwej pozycji, zabezpieczone przed włamaniem, samochody muszą być wyposażone w platformę – podnośnik hydrauliczny; e) pakowanie, rozpakowywanie w siedzibie Muzeum w Stalowej Woli w obecności pracowników Muzeum w Stalowej Woli, załadunki i rozładunki transportowanej wystawy za pomocą specjalistycznych materiałów i przez wyspecjalizowaną kadrę ludzi; f) przygotowywanie dokumentacji związanej z danym transportem - uzgadnianie, w porozumieniu z Zamawiającym, terminów transportu ze stronami przyjmującymi wystawę oraz koordynację wszystkich w/w czynności. g) wszystkie formalności i procedury wywozowe, tranzytowe, importowe, eksportowe, wraz z pokryciem ewentualnych kosztów z nimi związanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; organizacja wszystkich wymaganych prawem formalności i licencji w związku z czasowym wywozem wystawy zagranicę i jej późniejszym zwrotem, wraz z pokryciem kosztów tych działań; h) szczegółowy terminarz transportu ustalony zostanie w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego oraz instytucjami przyjmującymi wystawę. Zleceniobiorca przedstawi harmonogram transportów najpóźniej na 16 dni roboczych przed wywozem z Muzeum w Stalowej Woli oraz 16 dni roboczych przed rozpoczęciem pakowania w Korei Południowej (Seul), Rosja(Petersburgu) i Kanadzie (Toronto) w przypadku transportu przywozowego. i) wszystkie czynności związane z wystawą, w tym pakowanie Wykonawca realizuje zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz Muzeum w Stalowej Woli, w taki sposób, aby stan obiektów podczas transportów nie uległ zmianie, j) materiały do pakowania oraz skrzynie transportowe zapewnia Wykonawca; k) Zamawiający dopuszcza łączenie transportów w ramach niniejszego zlecenia, l) Wykonawca przed przystąpieniem do pakowania wystawy do transportu zobowiązany jest do wizyty lokalnej w Muzeum w Stalowej Woli w celu dokładnego pomierzenia i obejrzenia wystawy. m) Wykaz obiektów do transportu: załącznik nr 2a Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia na czas transportu wystawy od wszelkich ryzyk (Cargo All Risk) do kwot podanych w załączniku nr 2A; n) Wykonawca dokonujący kalkulacji ceny ofertowej zobowiązany jest do wzięcia pod uwagę konieczności wykonania innych usług nieokreślonych w opisie zamówienia, których wykonanie wynika z obowiązujących przepisów, standardów, procedur przy międzynarodowym transporcie wystaw, o) Wymiary w liście dzieł pochodzą od wypożyczających. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji wymiarów do transportu oraz sposobu pakowania na etapie kalkulacji cenowejp) Termin wystaw: Seul i Incheon (Korea Południowa): 06.09-27.10.2019 Petersburg (Rosja) 13.11 – 29.12.2019 Toronto (Kanada) 12.01.2020 – I kwartał 2020r. (konkretna data zostanie ustalona w terminie późniejszym) q) Termin TRANSPORTÓW: Dostawa do Korei Południowej (Seul) do: 01 września 2019 r. Wyjazd z Korei (Incheon): 29 października 2019 r. Dostawa do Rosji (Petersburg) do: 08 listopada 2019 r. Wyjazd z Rosji (Petersburg): 29 grudnia 2019 r. Dostawa do Kanady do: 10 stycznia 2020 r. Wyjazd z Kanady: I kwartał 2020 r. (konkretna data zostanie ustalona w terminie późniejszym) Zwrot do Muzeum w Stalowej Woli: najpóźniej do końca I kwartału 2020r. tj. do dnia 31.03.2020r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information