Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynków: ul. Dmowskiego 2 i 3, ul. Popiełuszki 41, ul. Ofiar Katynia 18-22 – etap I

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3464956)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2019-04-09

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynków: ul. Dmowskiego 2 i 3, ul. Popiełuszki 41, ul. Ofiar Katynia 18-22 – etap I

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc postojowych, w ilości 41 sztuk dla samochodów osobowych (w tym 6 sztuk dla osób niepełnosprawnych), wraz z wewnętrznymi drogami dojazdowymi, zlokalizowanych w dwóch grupach 26 sztuk – dla budynku nr 3 przy ul. Dmowskiego i 15 sztuk – dla budynku nr 2 przy ul. Dmowskiego, a także odwodnienia i oświetlenia parkingów z przyłączami oraz zabezpieczenie doziemnych instalacji oraz sieci, kolidujących z budową miejsc postojowych. 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ. 3. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 4. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez wykonawcę wadium w wysokości : 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do dnia 25 kwietnia 2019 r. do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information