Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 412 Tupadły - Kobylniki odcinek Tupadły - Przedbojewice od km 1+650 do km 1+900 dł. 250m.

Order Newsletter: 1 Position: 366110 (oferta nr 345658)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-11-05

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 412 Tupadły - Kobylniki odcinek Tupadły - Przedbojewice od km 1+650 do km 1+900 dł. 250m.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie dotyczy: 1. Frezowania istniejącej nawierzchni gr. 2cm; 2. Mechanicznego oczyszczenia i skropienia nawierzchni; 3. Wykonania warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej; 4. Wykonania koryta głęb. 10 cm pod utwardzenie poboczy; 5. Ścięcia i wyprofilowania pozostałych części poboczy gruntowych; 6. Wyrównania istniejących poboczy materiałem z frezowania; 7. Wykonania oznakowania poziomego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 800,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu pr

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres gwarancji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30