Usługi frezowania pni przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2014 r.

Order Newsletter: 1 Position: 229945 (oferta nr 342644)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-11-03

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi frezowania pni przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2014 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje następujące usługi: frezowanie pni zlokalizowanych w koronie drogi na głębokość 20 cm poniżej istniejącego poziomu pobocza, oczyszczenie terenu po frezowaniu pni, zasypanie gruntem lokalnym powstałych zaniżeń terenu po frezowaniu oznakowanie terenu prac zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 3. Zamówienie obejmuje następujący zakres: frezowanie pni: 150 szt. w tym: o średnicy równej lub powyżej 80 cm: 150 szt.; Pnie twarde stanowią ok. 50,00 %. Pnie miękkie stanowią ok. 50,00 %. 4. Zamawiający zaleca Wykonawcy składającym oferty do dokonania oględzin w terenie pni przewidzianych do frezowania. W tym celu załącza do SIWZ ,,Wykaz karp do frezowania na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2014 r. zawierający lokalizację pni. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu usługi przez zamianę pni na inne, niż wymienione w załączonym ,,Wykazie karp do frezowania na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2014 r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 772114006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl.

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30