Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich Zadanie nr 1:Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Rogoźno odcinek Wiele - Mrocza od km 49+600 do km 55+610 Zadanie nr 2:Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim - Świecie odcine k Gródek - Krąplewice o

Order Newsletter: 1 Position: 349282 (oferta nr 332180)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-10-20

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich Zadanie nr 1:Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Rogoźno odcinek Wiele - Mrocza od km 49+600 do km 55+610 Zadanie nr 2:Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim - Świecie odcine k Gródek - Krąplewice o

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zadanie 1 A) branża drogowa - roboty rozbiórkowe - wykonanie wzmocnienia jezdni o nawierzchni bitumicznej szer. 6.0m (w-wa ścieralna gr. 5cm, w-wa - wiążąca gr. 8cm, w-wa wyrównawcza min. 4cm z betonu asfaltowego) - wykonanie nowej jezdni (w-wa ścieralna gr. 5cm SMA, siatka wzmacniająca konstrukcję, w-wa wiążąca gr. 5cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, w-wa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm) - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - wykonanie zjazdów o nawierzchniach z betonu asfaltowego i kostki brukowej betonowej, - wykonanie 6 zatok autobusowych o nawierzchni z kostki betonowej szer. 3,00 wraz z peronami dł. 20,00m i szer. 1,5m, - ściek z płyt prefabrykowanych trójkątnych, - mury oporowe z prefabrykatów typu L 750mm oraz z gazonów prefabr. 50x30x30cm, - wykonanie poboczy o szer. 1,25m i gr. 15,00cm, - odtworzenie rowów z obsianiem trawą, - wycinka drzew w pasie drogowym, - oznakowanie pionowe i poziome, B) branża mostowa - wzmocnienie konstrukcji przęsła, - wykonanie nowej izolacji, - zamocowanie płyt przejściowych, - rozbiórka i wykonanie obmurowania przyczółków, - istniejących i zamocowanie nowych balustrad i barier drogowych, - wykonanie nowych nawierzchni drogi i chodnika na obiekcie, - naprawa przejścia wzdłuż cieku wodnego pod mostem, - naprawa stożków skarpowych z ich umocnieniem, - włączenie odwodnienia obiektu w system odwodnienia remontowanej drogi. - promocja: 2 tablice informacyjne i 2 tablice pamiątkowe w ramach kosztów pośrednich Wykonawcy wraz z jednokrotną zmianą treści tablicy w ciągu 6 m-cy po ustawieniu tablicy pamiątkowej. Zmiana nastąpi poprzez naklejenie nowej wartości robót. Wytyczne na stronie: http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html Zadanie 2 - przebudowa jezdni poprzez wykonanie poszerzenia obustronnego po 1,0 m i wzmocnienie konstrukcji jezdni odpowiadające wymaganiom dla KR-3, - przebudowa poboczy, - przebudowa nawierzchni istniejących zjazdów, - profilowanie skarp rowów, - promocja: 2 tablice informacyjne i 2 tablice pamiątkowe w ramach kosztów pośrednich Wykonawcy wraz z jednokrotną zmianą treści tablicy w ciągu 6 m-cy po ustawieniu tablicy pamiątkowej. Zmiana nastąpi poprzez naklejenie nowej wartości robót. Wytyczne na stronie: http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information