Zakup transmisji danych wraz z zakupem kart SIM w związku z realizacją projektu pn.System Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi w Województwie Kujawsko - Pomorskim

Order Newsletter: 1 Position: 349262 (oferta nr 332170)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-10-20

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup transmisji danych wraz z zakupem kart SIM w związku z realizacją projektu pn.System Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi w Województwie Kujawsko - Pomorskim

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Świadczenie usług transmisji danych wraz z zakupem kart SIM w związku z realizacją projektu pn.System Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi w Województwie Kujawsko - Pomorskim 3.2. Opis przedmiotu zamówienia: 3.2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Dostarczenie Zamawiającemu kart SIM w ilościach wskazanych poniżej, poprzez które Wykonawca będzie świadczył Zamawiającemu usługę transmisji danych przez okres obowiązywania umowy, z wyłączeniem 80 sztuk kart SIM z Grupy 4 dla których będzie zawieszenie świadczenia usług w terminie od 01.05.do 30.10. każdego roku obowiązywania umowy. Grupa 1 (kamery IP, ANPR, obrotowe, stacje meteo, tablice i znaki VMS) -dostęp do Internetu w technologiach GPRS,EDGE,UMTS,HSDPA -w prywatnym APNie ze statyczną adresacją IP -miesięczny limit transmisji danych: 70GB (per SIM), rozliczenie przez pakiety łączone -brak dodatkowych opłat przy przekroczeniu limitów danych -możliwa komunikacja P2P (peer-to-peer) -blokowanie połączeń głosowych -ilość kart: 30 Po wygaśnięciu umowy, karty SIM stają się własnością Zamawiającego. Grupa 2 (Tablety RTK) -dostęp do Internetu w technologiach GPRS,EDGE,UMTS,HSDPA -w prywatnym APNie ze statyczną adresacją IP -miesięczny limit transmisji danych: 0,5 GB (per SIM), rozliczenie przez pakiety łączone -brak dodatkowych opłat przy przekroczeniu limitów danych -możliwa komunikacja P2P (peer-to-peer) -blokowanie połączeń głosowych -ilość kart: 15 Po wygaśnięciu umowy, karty SIM stają się własnością Zamawiającego. Grupa 3 (Smartfony) -dostęp do Internetu w technologiach GPRS,EDGE,UMTS,HSDPA -w prywatnym APNie ze statyczną adresacją IP -miesięczny limit transmisji danych: 0,5GB (per SIM), rozliczenie przez pakiety łączone -brak dodatkowych opłat przy przekroczeniu limitów danych -taryfa głosowa z nielimitowanymi rozmowami na polskie telefony komórkowe i stacjonarne -możliwa komunikacja P2P (peer-to-peer) -ilość kart: 15 Po wygaśnięciu umowy, karty SIM stają się własnością Zamawiającego. Grupa 4 (GPS) -karty przeznaczone do pracy w systemie monitorowania GPS pojazdów -dostęp do Internetu w technologiach GPRS,EDGE, -w prywatnym APNie ze statyczną adresacją IP -miesięczny limit transmisji danych: 5MB (per SIM) rozliczenie przez pakiety łączone -brak dodatkowych opłat przy przekroczeniu limitów danych -blokowanie połączeń głosowych -ilość kart: 144 Po wygaśnięciu umowy, karty SIM stają się własnością Zamawiającego. Charakterystyka APN APN dla kart SIM z grup 1, 2 i 3 -ze statyczną adresacją IP -rozliczenie transmisji danych per SIM -brak dodatkowych opłat przy przekroczeniu limitów danych -musi być możliwa komunikacja peer-to peer pomiędzy kartami SIM -musi mieć możliwość włączenia kart przynajmniej 3 operatorów sieci GSM -APN musi zapewnić bezproblemowe i bezpieczne gromadzenie danych z systemu monitorowania dróg, który Zamawiający wyłonił w oddzielnym postępowaniu przetargowym -dostęp do APN poprzez szyfrowane połączenie VPN -musi zapewnić zdalne zarządzanie urządzeniami sieciowymi z użyciem transmisji pakietowej realizowane przez administratorów systemu -musi posiadać łącze współdzielone do Internetu o przepływności przynajmniej 60Mbps APN dla kart z grupy 4 -ze statyczną adresacją IP -rozliczenie transmisji danych per APN -brak dodatkowych opłat przy przekroczeniu limitów danych -musi mieć możliwość włączenia kart przynajmniej 3 operatorów sieci GSM -APN musi zapewnić bezproblemowe gromadzenie danych z systemu monitorowania GPS, który Zamawiający wyłonił w oddzielnym postępowaniu przetargowym -musi zapewnić zdalne zarządzanie urządzeniami sieciowymi z użyciem transmisji pakietowej realizowane przez administratorów systemu -musi posiadać łącze współdzielone do Internetu o przepływności przynajmniej 10Mbps b) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: -zapewnienia wsparcia technicznego w zakresie: - prawidłowej instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia urządzeń z kartami SIM, - utrzymania poprawnego działania wskazanych wyżej APN, - utrzymania działania kart SIM dla każdej ze wskazanych 4 grup. -gwarantowany czas reakcji na awarię kart SIM: - w dni robocze (poniedziałek - piątek) - nie dłużej niż 2 godziny od zgłoszenia w godzinach od 7:00 do 15:00 i nie dłużej niż 4 godziny od zgłoszenia w pozostałych godzinach (15:00 - 7:00) - w pozostałe dni - nie dłużej niż 4 godziny od zgłoszenia; -gwarantowany czas usuwania powstałych awarii kart SIM - nie dłużej niż 12 godzin od zgłoszenia. - zgłaszanie awarii do siedziby serwisu Wykonawcy nastąpi drogą telefoniczną i potwierdzone zwrotnym przyjęciem informacji przez Wykonawcę za pomocą maile przez osobę wskazaną w umowie. Czas usunięcia awarii liczony jest od momentu dokonania zgłoszenia telefonicznego do momentu usunięcia awarii przez Wykonawcę. - w przypadku wymiany uszkodzonej karty SIM, karta SIM nie podlega wydaniu Wykonawcy, - przez usunięcie awarii należy rozumieć przywrócenie pakietowej transmisji danych lub karty SIM do stanu sprzed awarii. Wszelkie koszty związane z świadczeniem serwisu ponosi Wykonawca, - w przypadku powiadomienia Wykonawcy o utracie karty SIM, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego jej zablokowania w swojej sieci. Blokada będzie wykonywana po zgłoszeniu drogą telefoniczną i następnie potwierdzona mailem przez osobę wskazaną w umowie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 642100001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information