PROJEKT: Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich w miastach - ETAP I PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Część nr 1 Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr

Order Newsletter: 1 Position: 349110 (oferta nr 332094)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-10-20

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: PROJEKT: Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich w miastach - ETAP I PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Część nr 1 Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: część 1 Opis przedmiotu zamówienia 1. Wniosek swym zakresem obejmuje sporządzenie przez wykonawcę projektu wykonawczego na zadanie pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno w m. Unisław od km 14+150 do km 15+974. część 2 Wniosek swym zakresem obejmuje sporządzenie przez wykonawcę aktualizacji projektu wykonawczego na zadanie pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 550 Chełmno - Unisław m. Chełmno ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information