Usługi wycinki drzew wraz z frezowaniem przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2014 r. II

Order Newsletter: 1 Position: 339678 (oferta nr 324661)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-10-14

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi wycinki drzew wraz z frezowaniem przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2014 r. II

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi wycinki drzew wraz z frezowaniem przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2014 r. II. 2. Zamówienie obejmuje następujące usługi: - wycinkę drzew wraz z wywozem dłużycy i gałęzi poza pas drogowy, - karczowanie drzew, frezowanie pni zlokalizowanych w koronie drogi na głębokość 20 cm poniżej istniejącego poziomu pobocza, - oczyszczenie terenu po wycince drzew i frezowaniu pni, - zakup pozyskanego drewna przez Wykonawcę od Zamawiającego w cenie określonej z szacowania drewna dokonanego przez brakarza, - projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wycinki, dostarczy Zamawiający, - oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 3. Zamówienie obejmuje następujący zakres: 91 szt. drzew do wycinki wraz z frezowaniem w ciągu niżej wymienionych dróg wojewódzkich: droga nr 534 Grudziądz - Wąbrzeźno - Golub Dobrzyń - Rypin - 8 szt. z frezowaniem; droga nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Uzdowo - Rozdroże - 19 szt. z frezowaniem; droga nr 548 Stolno - Wąbrzeźno - Niedźwiedź - Pląchoty - 8 szt. z frezowaniem; droga nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc - 56 szt. z frezowaniem; ogółem - 91 szt. z frezowaniem. Ilość drewna do pozyskania wg szacunku brakarza wynosi: 145,18 m3. 4. Zamawiający zaleca Wykonawcy składającym oferty do dokonania oględzin w terenie drzew przewidzianych do wycinki. W tym celu załącza do SIWZ `Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki w sezonie jesienno - zimowym 2014` zawierający lokalizację drzew. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu usługi przez zamianę drzew na inne, niż wymienione w `Wykazie drzew wyznaczonych do wycinki w sezonie jesienno - zimowym 2014`

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 772114006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30