Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla beneficjentów projektu systemowego Pora na aktywność

Order Newsletter: 1 Position: 216519 (oferta nr 324275)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-10-14

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla beneficjentów projektu systemowego Pora na aktywność

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla beneficjentów projektu systemowego Pora na aktywność. Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie wykładu, pokazów i ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem: manekinów osoby dorosłej oraz dziecka, defibrylatora AED, projektora multimedialnego, komputera, ekranu, prezentacji multimedialnych oraz filmów. Warsztaty powinny być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC 2010). 2. Ilość uczestników: 12 osób. 3. Miejsce przeprowadzenia warsztatów zapewnia Zamawiający - biuro Punktu Aktywności Lokalnej Stworzyć miejsce do życia, Kraków, Rynek Podgórski 12/5. 4. Czas trwania szkolenia: 12 godzin zegarowych, z tym jednak zastrzeżeniem, iż zajęcia warsztatowe zostaną podzielone na dwa dni, po 6 godzin dziennie, w sobotę i niedzielę, w godzinach 10:00 do 16:00. Zamawiający dopuszcza również możliwość przeprowadzenia szkolenia w dwa następujące po sobie weekendy (soboty) w godzinach 10:00 do 16:00. 5. Program szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia: 1) psychologiczne aspekty udzielania pomocy; 2) łańcuch przeżycia; 3) bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia; 4) prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia; 5) ocena stanu świadomości; 6) resuscytacja krążeniowo - oddechowa; 7) pozycja bezpieczna; 8) rozpoznawanie stanów zagrożenia życia; 9) rany i krwotoki: tamowanie krwotoków, opatrunek uciskający i opaska uciskowa, ciało obce wbite w ranę, amputacje; 10) złamania i zwichnięcia; 11) oparzenia termiczne i chemiczne: postępowanie, opatrunek hydrożelowy; 12) porażenie prądem: elektrycznym, porażenie piorunem; 13) stany internistyczne i zakrztuszenia: ból w klatce piersiowej - zawał serca, ból wieńcowy, duszność, astma, udar mózgu, napad drgawek - epilepsja, cukrzyca, hipertermia i hipotermia, omdlenia i utrata przytomności, zakrztuszenie; 14) zasady wzywania służb ratowniczych oraz składanie meldunku ratowniczego; 15) prawidłowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy; 16) podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy; 17) ćwiczenia praktyczne z użyciem manekinów osoby dorosłej i dziecka, posługiwanie się automatycznym defibrylatorem AED. 6. Wykonawca zobowiązany jest: 1) doręczyć Zamawiającemu - do akceptacji - szczegółowy program warsztatów w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy, 2) zapewnić każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe, w tym indywidualną maseczkę do sztucznego oddychania do wykorzystania podczas zajęć, 3) zapewnić każdemu uczestnikowi poczęstunek na każdy dzień zajęć, tj.: drożdżówkę, sok owocowy (250 ml), wodę mineralną (250 ml) 4) wydać każdemu uczestnikowi zaświadczenie potwierdzające ukończenie warsztatów, 5) przekazać - po zakończeniu zajęć - każdemu uczestnikowi broszurę zawierającą najważniejsze informacje przekazane na zajęciach warsztatowych, 6) dostarczyć Zamawiającemu rejestr wydanych zaświadczeń wraz z protokołami z egzaminu oraz dziennik zajęć potwierdzający odbycie warsztatów ze szczegółowym programem. 7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy program zajęć w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 805620001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information